Styl życia a parametry skóry u kobiet w wieku postmenopauzalnym

0
2601
Portrait of a happy romantic couple outdoors.; Shutterstock ID 87432083; PO: aol; Job: production; Client: drone

STRESZCZENIE
Celem pracy jest ocena zróżnicowania parametrów skóry kobiet w wieku postmenopauzalnym w zależności od wybranych elementów ich stylu życia: palenia papierosów, ekspozycji na promieniowanie UV, aktywności fizycznej i rodzaju wykonywanej pracy, stopnia urbanizacji, miejsca zamieszkania oraz ilości snu. Uwzględniono dziewięć parametrów czynnościowych skóry: strukturę, poziom natłuszczenia, złuszczanie, wielkość porów i naczynek, nasilenie przebarwień, szerokość zmarszczek oraz nawilżenie strefy T i U części środkowej czoła oraz policzka. Stwierdzono, że istotnie lepsze parametry skóry mają osoby: niepalące (zmarszczki, przebarwienia, nawilżenie strefy T), unikające słońca i niekorzystające z solarium (pory, zmarszczki), stosujące kremy z filtrem UV (naczynka, przebarwienia, nawilżenie strefy U), aktywne fizycznie (struktura skóry, przebarwienia), pracujące umysłowo (natłuszczenie, złuszczanie, naczynka, nawilżenie strefy U), mieszkające w małych miastach i na wsi (natłuszczenie, złuszczanie). Długość snu nie wpływa istotnie na żaden z badanych parametrów skóry. Spośród siedmiu badanych elementów stylu życia aż pięć wpływa na występowanie przebarwień, a tylko jeden (aktywność fizyczna) na strukturę skóry.

Słowa kluczowe: parametry czynnościowe skóry, styl życia, starzenie się skóry, okres postmenopauzalny, aktywność fizyczna, promieniowanie UV, status urbanizacyjny, palenie papierosów

 

Lifestyle and parameters of the skin in postmenopausal women

ABSTRACT
The aim of the study is to evaluate the variability of skin parameters in postmenopausal women according to chosen elements of their lifestyle: smoking cigarettes, UV exposure, physical activity, type of work, degree of urbanization of the place of residence and amount of sleep. Nine functional parameters of the skin were studied: structure, oiling level, exfoliation, pore and blood vessels size, intensification of discoloration, width of wrinkles and hydration of zone T and U in the central part of the forehead and cheeks. It has been found that significantly better parameters of the skin have: non-smokers (wrinkles, discolorations, hydration of T-zone), persons avoiding the sunligh and solarium (pores, wrinkles), using creams with UV filter (capillaries, discolorations, hydration of U-zone), physically active (structure of the skin, discoloration), working mentally (sebum, exfoliation, capillaries, hydration of U-zone), living in small towns and rural areas (sebum, exfoliation). Length of sleep does not significantly impact the studied parameters of the skin. Among the seven investigated lifestyle elements as much as five affects the occurrence of discoloration and only one (physical activity) influences the structure of the skin.

Key words: functional parameters of the skin, lifestyle, skin aging, postmenopausal period, physical activity, UV radiation, urbanization status, smoking cigarettes

 

Kamila Dudek (1), Krzysztof Borysławski (2)

(1) Instytut Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
M: +48 786 832 694
E: kamila.dudek2704@gmail.com

(2) Katedra Antropologii
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Kożuchowska 5
51-631 Wrocław
M: +48 693 082 508
E: krzysztof.boryslawski@up.wroc.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 4, 2016, 337

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj