Sztuczne i naturalne środki słodzące

0
2041

STRESZCZENIE
Celem artykułu było przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących naturalnych i sztucznych środków słodzących. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 1333/2008 substancje słodzące to substancje stosowane do nadania środkom spożywczym słodkiego smaku lub używane w słodzikach stołowych. W artykule omówiono funkcje, jakie pełnią substancje słodzące w przemyśle żywności. Przedstawiono cechy wyróżniające idealny środek słodzący, a także podział i regulacje prawne stosowania środków słodzących. Scharakteryzowano właściwości, zastosowanie naturalnych, sztucznych oraz intensywnych środków słodzących.

Słowa kluczowe: substancje słodzące, intensywne środki słodzące, środek słodzący, oświadczenia żywieniowe

 

Artificial and natural sweeteners

ABSTRACT
The aim of the article was to present selected issues concerning natural and artificial sweeteners. According to the Regulation of the European Parliament and Council Regulation European Community (EC) No 1333/2008 sweeteners are substances used to impart a sweet taste to foods or used in table top sweeteners. The article discusses the functions sweeteners perform in the food industry. It presents the distinguishing characteristics of an ideal sweetener, division and law regulations on sweeteners. It describes properties, application of natural, synthetic and intense sweeteners.

Key words: sweeteners, intense sweeteners, sweetener, nutrition

 

Alicja Drzewiecka

Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością
Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
M: +48 511 936 719
E: aladrzew@wp.pl

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Gdański
ul. Morska 81/87
81-222 Gdynia

Naukowe Koło Odpowiedzialności Organizacji
Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 4, 2016, 365

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj