Badanie poziomu wiedzy kosmetologów na temat substancji fotoalergicznych i fototoksycznych

0
501

STRESZCZENIE

Reakcje fototoksyczne i fotoalergiczne wywoływane przez promieniowanie ultrafioletowe typu A należą do grupy fotodermatoz egzogennych. Do wywołania zmian, oprócz promieni słonecznych, niezbędne jest występowanie fotosensybilizatora. Mogą to być zarówno substancje stosowane zewnętrznie jak i przyjmowane ogólnoustrojowo: leki i suplementy, rośliny, kosmetyki, olejki eteryczne.
Celem pracy była ocena poziomu wiedzy kosmetologów na temat substancji fototoksycznych i fotoalergicznych. Badania przeprowadzono w grupie 103 kosmetologów w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety.
Wskazano znamienne statystycznie różnice poziomu wiedzy pomiędzy osobami z tytułem magistra i licencjata, grupy te różniły się także chęcią do poszerzenia swojej wiedzy.

Słowa kluczowe: promieniowanie ultrafioletowe, fotodermatozy, reakcja fototoksyczna, reakcja fotoalergiczna, substancje fototoksyczne i fotoalergiczne

Survey of cosmetologists’ knowledge of photoallergenic and phototoxic substances

ABSTRACT

Phototoxic and photoallergic reactions induced by ultraviolet A radiation belong to the group of exogenous photodermatoses. To induce changes in addition to sunlight, the presence of a photosensitizer is essential. These can be both externally applied and systemically ingested substances: drugs and supplements, plants, cosmetics, essential oils.
The article aimed to assess cosmetologists’ knowledge of phototoxic and photoallergic substances. The study was carried out in a group of 103 cosmetologists based on an original questionnaire survey.
Statistically significant differences were found in the level of knowledge between those with a master’s degree and a bachelor’s degree. The groups also differed in their willingness to expand their knowledge.

Keywords: ultraviolet radiation, photodermatoses, phototoxic reaction, photoallergic reaction, phototoxic and photoallergic substances

Karolina Lulek (1), Anna Grodecka (2), Anna Piotrowska (3)

1. Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii i Podstaw Kosmetologii
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II
78 31-571 Kraków
E: karolinalulek@gmail.com

2. Indywidualna praktyka lekarska Anna Grodecka, Medestetis
ul. Garncarska 8/2
31-115 Kraków
E: annagrod@gmail.com

3. Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
T: +48 12 683 11 54
E: anna.piotrowska@awf.krakow.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2023;12(3):37-43
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2023;12(3):103-109
Sposób cytowania: Lulek K, Grodecka A, Piotrowska A. Survey of cosmetologists’ knowledge of photoallergenic and phototoxic substances. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(3):103-109. https://doi.org/10.52336/acm.2023.013

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj