Skóra o fototypie IV-VI – charakterystyka dermatoz oraz ryzyko pojawienia się efektów niepożądanych w wyniku terapii kosmetologicznych

0
1762

STRESZCZENIE
Proces melanogenezy warunkuje zabarwienie skóry, włosów i tęczówki oka, podczas jego nieprawidłowego przebiegu mogą wystąpić zaburzenia pigmentacji. Na pigmentację skóry wpływ mają czynniki środowiskowe, fizjologiczne i biologiczne. Charakterystycznymi komórkami, które biorą udział w procesie melanogenezy są melanocyty. Ich budowa odgrywa znaczącą rolę w produkcji melaniny i wytworzeniu się barwnika skóry.
Obszerna charakterystyka skóry pod względem jej wyglądu, budowy histopatologicznej, morfologicznej i czynnościowej pozwala na porównanie skór o różnych fototypach pod względem ich właściwości i parametrów.
Celem pracy było zaprezentowanie obrazu klinicznego plam barwnikowych, zaburzeń w zakresie przydatków skóry oraz schorzeń dermatologicznych charakterystycznych dla fototypu skóry IVVI. Dermatozami występującymi u osób ciemnoskórych są: trądzik, nadmierne owłosienie skóry, keloidy, blizny, plamy barwnikowe. W stosunku do tych schorzeń zaprezentowane zostały terapie zabiegowe z dziedziny kosmetologii pozwalające na redukcję i niwelowanie problemów skórnych.

Słowa kluczowe: melanina, klasyfikacja Fitzpatricka, fototypy skóry, rasa negroidalna, plamy barwnikowe, przebarwienia pozapalne, hiperpigmentacje, hipopigmentacja, trądzik, peelingi chemiczne, nowotwory skóry

Skin of the IV-VI phototype – characteristics of skin dermatoses and adverse effects as a result of cosmetological therapies

ABSTRACT
The process of melanogenesis determines the color of the skin, hair, and iris of the eye, but during its abnormal course, pigmentation disorders may occur. Skin pigmentation is influenced by environmental, physiological, and biological factors. The characteristic cells that take part in the process of melanogenesis are melanocytes. Their structure plays a significant role in the production of melanin and the formation of skin pigment.
The extensive characteristics of the skin in terms of its appearance, histopathological, morphological, and functional structure, allow for the comparison of skins with different phototypes in terms of their properties and parameters.
The aim of the study was to present the clinical picture of pigmented spots, disorders of skin appendages, and dermatological diseases characteristic for the skin phototype IVVI. Dermatoses occurring in darkskinned people include acne, hirsutism, keloids, scars, pigment spots. In relation to these diseases, cosmetological treatment therapies were presented which allow eduction and elimination of skin problems.

Keywords: melanin, Fitzpatrick classification, skin phototypes, negroid race, pigment spots, postinflammatory hyperpigmentation, hyperpigmentation, hypopigmentation, acne, chemical peels, skin cancer

Klaudia Kurzyńska
Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
ul. Pelplińska 7b
80-335 Gdańsk
M: +48 506 532 255
E: kurzynskaklaudiaaa@a-szlecht

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2022;11(1):79-92
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2022;11(1):11-24
Sposób cytowania: Kurzyńska K. Skóra o fototypie IV-VI – charakterystyka dermatoz oraz ryzyko pojawienia się efektów niepożądanych w wyniku terapii kosmetologicznych. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(1):11-24. https://doi.org./10.52336/acm.2022.002

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj