Możliwości zastosowania olejów roślinnych w pielęgnacji skóry trądzikowej

0
1563

STRESZCZENIE
Oleje roślinne są to ciekłe tłuszcze pochodzenia roślinnego. Pod względem chemicznym to połączenia glicerolu i kwasów tłuszczowych wiązaniem estrowym. Stosunek kwasów tłuszczowych nasyconych i nienasyconych w cząsteczce oleju warunkuje właściwości poszczególnych olejów i ich przydatność m.in. kosmetyczną.
Celem pracy była charakterystyka olejów roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem budowy chemicznej oraz ukazanie znaczenia poszczególnych kwasów tłuszczowych w kosmetyce i dermatologii. Dokonano podziału olejów ze względu na stosunek ilościowy nienasyconych i nasyconych kwasów tłuszczowych oraz zwrócono uwagę na możliwość zastosowania olejów roślinnych w codziennej pielęgnacji skóry trądzikowej.

Słowa kluczowe: oleje roślinne, kwasy tłuszczowe, skóra problematyczna, pielęgnacja skóry trądzikowej

Possibilities of using vegetable oils in acne skin care

ABSTRACT
Vegetable oils are liquid fats of vegetable origin. Chemically, they are a combination of glycerol and fatty acids with an ester bond. The ratio of saturated and unsaturated fatty acids determines the properties of particular oils.
The aim of this work was to characterize vegetable oils with respect to their chemical structure, the significance of particular fatty acids in cosmetology and dermatology. The oils were divided according to the quantitative ratio of unsaturated and saturated fatty acids, and attention was drawn to the possibility of using vegetable oils in everyday acne skin care.

Keywords: vegetable oils, fatty acids, problematic skin, acne skin care

Natalia Schäfer (1), Małgorzata Sobczyk (2), Dawid Burczyk (3), Radosław Balwierz (1), Urszula Skotnicka-Graca (2)

1. Katedra Farmacji i Chemii Ekologicznej
Wydział Chemii
Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 48
45-052 Opole
T: +48 77 452 71 13
E: radoslaw.balwierz@uni.opole.pl

2. Wydział Ochrony Zdrowia
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

3. Katedra i Zakład Kosmetologii
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Kasztanowa 3
41-200 Sosnowiec

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2022;11(2):37-43
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2022;11(2):49-54
Sposób cytowania: Schafer N, Sobczyk M, Burczyk D, et al. Possibilities of using vegetable oils in acne skin care.
Aesth Cosmetol Med. 2022;11(2):49-54. https://doi.org./10.52336/acm.2022.007

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj