Procesy zachodzące w ludzkiej skórze odpowiadające za jej starzenie

0
2403

STRESZCZENIE
Skóra wraz z osiągnięciem dojrzałości biologicznej, podobnie jak inne narządy, ulega procesom starzenia. Wiąże się to przede wszystkim ze spowolnieniem procesów regeneracyjnych komórek oraz ich zmniejszoną aktywnością biologiczną.
Mechanizmy molekularne zachodzące na poziomie komórkowym mają istotny wpływ na fenotypowe oznaki starzenia skóry. Pociągają one za sobą typowe zmiany morfologiczne w obrębie każdej z warstw powłoki skórnej. Charakterystyczny wygląd skóry starzejącej się stanowi manifestację kliniczną przemian zachodzących w jej obrębie.
Celem artykułu było przybliżenie niektórych mechanizmów molekularnych, które zachodzą̨ podczas procesu starzenia się skóry.
Dokładne mechanizmy molekularne leżące u podstaw starzenia organizmu nie są jednoznacznie określone, przez co funkcjonuje wiele teorii tłumaczących ten złożony i wieloletni proces. Nie ulega wątpliwości, że zjawisko starzenia należy rozpatrywać jako wypadkową interakcji wielu czynników o zróżnicowanej etymologii.

Słowa kluczowe: starzenie skóry, menopauza, wolne rodniki, antyoksydanty, fotostarzenie, promieniowanie ultrafioletowe, glikacja

Processes in the human skin responsible for its aging

ABSTRACT
With reaching biological maturity, the skin, like other organs, undergoes aging processes. They are mainly related to the regenerative processes of cells being slowed down, as well as their reduced biological activity. The above-mentioned molecular mechanisms at the cellular level have a significant impact on the phenotypic signs of skin aging. They cause typical morphological changes within each layer of the skin’s integument. The characteristic appearance of aging skin is a clinical manifestation of changes within it.
The aim of the article is to present the molecular mechanisms that occur during the skin aging process.
There is no doubt that the aging phenomenon should be considered as the interaction of many factors of various etymology.

Keywords: skin aging, menopause, free radicals, antioxidants, photoaging skin of the skin, ultrafiolet radiation, glycation

Amanda Zielińska (1), Anna Kamm (1,2), Aleksandra Dąbrowska (1,2)

1. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
80-335 Gdańsk
ul. Pelplińska 7
T: +48 58 769 08 10
E: anna.kamm@kamelia.pl

2. Katedra i Zakład Chemii Medycznej
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdańsk
ul. Dębinki 1
T: +48 58 349 10 70
E: aleksandra89dabrowska@gmail.com

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2022;11(2):13-19
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2022;11(2):75-80
Sposób cytowania: Zielińska A, Kamm A, Dąbrowska A. Processes in the human skin responsible for its aging.
Aesth Cosmetol Med. 2022;11(2):75-80. https://doi.org./10.52336/acm.2022.010

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj