Wpływ liposukcji ultradźwiękowej na redukcję cellulitu. Dieta jako element terapii

0
1523

STRESZCZENIE
Cellulit, popularnie nazywany skórką pomarańczową, stał się dolegliwością około 80-95% populacji na całym świecie. Dotychczas uważano, że występuje wyłącznie u kobiet, jednak po wielu latach badań okazało się, że może pojawiać się również u mężczyzn.
Celem pracy była ocena skuteczności liposukcji ultradźwiękowej w terapii antycellulitowej na podstawie przeprowadzonego badania. Przedstawiono przyczyny, objawy oraz działania profilaktyczne.
Obecnie cellulit postrzegany jest głównie jako problem estetyczny. Jednak udowodniono, że przy bardziej zaawansowanym stadium może prowadzić do poważnych zmian chorobowych. Dostępnych jest wiele metod terapii cellulitu, jednak z uwagi na złożoność problemu ważna jest systematyczności wielokierunkowość działań uwzględniająca dietę i aktywność fizyczną.

Słowa kluczowe: cellulit, liposukcja, ultradźwięki, redukcja, profilaktyka

Influence of ultrasonic liposuction on cellulite reduction. Diet as part of therapy

ABSTRACT
Cellulite, popularly known as orange peel, has become an affliction of around 80-95% of the world’s population. Until now, it was believed that it occurs only in women, but after many years of research it turned out that it can also occur in men.
The aim of the study was to evaluate the effectiveness of ultrasonic liposuction in anti-cellulite therapy based on the conducted study. The causes, symptoms and preventive measures were presented.
Currently, cellulite is seen mainly as an aesthetic problem. However, it has been proven that at a more advanced stage it can lead to serious lesions. There are many methods of cellulite therapy available, but due to the complexity of the problem, systematic and multi-target activities are important, taking into account diet and physical activity.

Keywords: cellulite, liposuction, ultrasounds, reduction, prophylaxis

Marta Domagalska

Instytut J’adore
ul. Żelazna 59
00-848 Warszawa
E: domagalskakosmetolog@gmail.com

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2021;10(3):101-110
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2021;10(3):157-166
Sposób cytowania: Domagalska M. Wpływ liposukcji ultradźwiękowej na redukcję cellulitu. Dieta jako element terapii. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(3):157-166. https://doi.org/10.52336/acm.2021.10.3.09

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj