Satysfakcja kluczem do lojalności klientów salonów kosmetycznych

0
868

STRESZCZENIE

Pomiędzy satysfakcją a lojalnością zachodzą określone zależności. Satysfakcja jest warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym do budowania lojalności. Poziom lojalności klienta zależy bowiem od wielu innych czynników, m.in. od rodzaju branży, produktu, cech osobowych klienta.
Celem artykułu była próba udzielenia odpowiedzi na pytania: Czy satysfakcja osiągnięta przez klienta w wyniku wyświadczonej mu usługi gwarantuje jego lojalność? Czy salony kosmetyczne monitorują satysfakcję klientów? Dlaczego monitorowanie satysfakcji jest istotne?
Zaprezentowano wyniki badań własnych, dotyczących monitorowania satysfakcji klienta przez salony kosmetyczne.

Słowa kluczowe: satysfakcja, lojalność, monitorowanie satysfakcji, salon kosmetyczny

Satisfaction as the key to attracting clients of beauty salons

ABSTRACT

There are certain common features between satisfaction and loyalty. Satisfaction is a necessary, but not sufficient, condition to build loyalty. The level of customer loyalty also depends on many other factors, including the type of industry, product and personality of the client.
The aim of the article was to answer these questions: Does the satisfaction achieved by the client as a result of the service provided to them guarantee their loyalty? Do beauty salons monitor customer satisfaction? Why is satisfaction monitoring so important?
The presented results focused on customer satisfaction monitored by beauty salons.

Keywords: satisfaction, loyalty, satisfaction monitoring, beauty salon

Małgorzata Kryczka

Zakład Ekonomii i Zarządzania
Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
M: +48 698 782 03
E: malgorzata.Kryczka@awf.krakow.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2021;10(6):71-76
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2021;10(6):287-292
Sposób cytowania: Kryczka M. Satysfakcja kluczem do lojalności klientów salonów kosmetycznych. Aesth Cosmetol Med.
2021;10(6):287-292. https://doi.org./10.52336/acm.2021.10.6.04

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj