Koenzym Q10. Budowa, źródła pozyskiwania oraz zastosowanie

1
1012

STRESZCZENIE

Podziały komórkowe, synteza aminokwasów, glikozaminoglikanów i enzymów oraz dojrzewanie włókien kolagenowych i elastynowych to podstawowe procesy, które zachodzą w zdrowej skórze. Występowanie tych reakcji jest możliwe z udziałem energii komórkowej adenozynotrifosforanu (ATP), która powstaje wewnątrz mitochondriów. W obrębie jednej komórki eukariotycznej znajduje się od kilku do kilku tysięcy mitochondriów. Proces powstawania energii w mitochondriach nosi nazwę oddychania komórkowego lub inaczej cyklu kwasu cytrynowego, cyklu Krebsa. Koenzym Q10 jest kluczowym nośnikiem elektronów łańcucha oddechowego. Jednocześnie odpowiada za neutralizację wolnych rodników powstających w cyklu Krebsa, co zmniejsza stres oksydacyjny i spowalnia procesy starzenia tkanek.
W artykule zaprezentowano zebrane informacje na temat koenzymu Q10, jego budowy, roli, źródeł pozyskiwania oraz zastosowania w kosmetologii.
Uzupełnienie niedoboru koenzymu Q10 w skórze jest możliwe poprzez stosowanie odpowiednich preparatów kosmetycznych, zabiegi kosmetologiczne oraz suplementy diety.

Słowa kluczowe: koenzym Q10, niedobór CoQ10, ubichinol, skóra, suplementy diety

Coenzyme Q10. Structure, role, sources and application in cosmetology

ABSTRACT

Cell division, the synthesis of amino acids, glycosaminoglycans and enzymes as well as the maturation of collagen and elastin fibers are the basic processes that take place in healthy skin. These reactions are possible due to participation of cellular energy of ATP (adenosine triphosphate), which is produced inside the mitochondria. Within one eukaryotic cell there are from several to several thousand mitochondria. The process of producing energy in the mitochondria is called cellular respiration, known also as the citric acid cycle or the Krebs cycle. Coenzyme Q10 is a key carrier of electrons in the respiratory chain. At the same time, it is responsible for the neutralization of free radicals formed in the Krebs cycle, leading to reduction oxidative stress and minimalization the aging processes of tissues.
The article presents the collected information on coenzyme Q10, its structure, role, sources and application in cosmetology.
Supplementation in case of coenzyme Q10 deficiency in the skin is possible through the use of appropriate cosmetic preparations, cosmetology treatments and dietary supplements.

Key words: coenzyme Q10, CoQ10 deficiency, ubiquinol, skin, dietary supplements

Agata Zejfer

Kosmetologia Interdyscyplinarna
Lutyków 6/5
75-830 Koszalin
M: +48 886 764 058
E: poczta@agatazejfer.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2021;10(4):59-62
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2021;10(4):205-208

Sposób cytowania: Zeifer A. Koenzym Q10. Budowa, źródła pozyskiwania oraz zastosowanie. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(4):205-208. https://doi.org./10.52336/acm.2021.10.4.06

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj