Zaburzenia skórne w chorobie Parkinsona

0
1480

STRESZCZENIE
Choroba Parkinsona jest jedną z najczęstszych chorób dotykającą ludzi po 60. roku życia. Powoduje ona spowolnienie ruchowe, sztywność mięśni, drżenie kończyn, zaburzenia chodu i odruchów postawy oraz szereg objawów pozaruchowych, między innymi zaburzenia układu autonomicznego. U chorych często występuje łojotokowe zapalenie skóry i zaburzenia potliwości.
Celem pracy było poznanie problemów skórnych wśród osób dotkniętych chorobą Parkinsona na podstawie dostępnej literatury. Zwrócono uwagę na fakt, iż odpowiednio dobrana terapia oraz zwiększenie świadomości pacjentów i opiekunów, poprawia jakość życia obu tych grup.
Istnieje ścisły związek między chorobą Parkinsona a zaburzeniami dermatologicznymi i należy kontynuować badania w tym zakresie. Nie można wykluczyć istotnej roli współczesnej kosmetologii w pielęgnacji skóry osób dotkniętych chorobą. Odpowiednio dobrane zabiegi kosmetologiczne nie tylko pomagają złagodzić objawy, ale poprawić również zdrowie psychiczne.

Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, łojotokowe zapalenie skóry, czerniak, trądzik różowaty, alfa-synukleina

Skin disorders in Parkinson’s disease

ABSTRACT
Parkinson’s disease is one of the most common diseases that affects people over the age of 60. It causes slowness of movement, muscle stiffness, limb tremors, disturbances in gait and posture reflexes, and a number of non-motor symptoms, including disorders of the autonomic system. Patients often suffer from seborrheic dermatitis and sweating disorders.
The aim of the study was to learn about skin problems among people suffering from Parkinson’s disease on the basis of the available literature. Attention was drawn to the fact that properly selected therapy and increasing awareness of patients and caregivers improve their quality of life.
There is a close relationship between Parkinson’s disease and dermatological disorders, and research in this area should be continued. The important role of modern cosmetology in the care of the skin of people affected by the disease should not be ignored. Properly selected cosmetology treatments not only help relieve symptoms, but also improve mental health.

Keywords: Parkinson’s disease, seborrheic dermatitis, melanoma, rosacea, alpha-synuclein

Marta Morawiec
ORCID: 0000-0003-1711-5675
Joanna Ziembla

Zakład Kosmetologii Estetycznej
Instytut Nauk Stosowanych
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
M: +48 533 309 349
E: marta.morawiec@awf.krakow.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(6):61-64
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2020;9(6):513-516
Sposób cytowania: Morawiec M, Ziembla J. Zaburzenia skórne w chorobie Parkinsona. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(6):513-516.

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj