Hormony a zdrowie skóry. Rola kosmetologa w terapii dermatoz związanych z zaburzeniami układu dokrewnego

0
2981

STRESZCZENIE
Zaburzenia hormonalne są częstą przyczyną dermatoz, zaraz obok czynników genetycznych i środowiskowych. Do najpopularniejszych z nich należą: niedoczynność i nadczynność tarczycy, hiperandrogenizm oraz spadek estrogenów w przebiegu menopauzy. Za reakcję hormonalną na poziomie skóry odpowiadają receptory zlokalizowane na błonie lub jądrze keratynocytów, sebocytów, melanocytów i fibroblastów. Spowolniona proliferacja keratynocytów i fibroblastów związana jest z procesami starzenia, sebocytów – rozwojem trądziku, a melanocytów – zmian barwnikowych. Bez regulacji hormonalnej trwała poprawa kondycji skóry staje się niemożliwa.
Celem artykułu było zaprezentowanie roli hormonów w rozwoju najczęściej zgłaszanych problemów skórnych: przebarwień, trądziku i przyspieszonego starzenia. Ponadto przedstawiono zabiegi oraz suplementy diety, które w ramach terapii może stosować kosmetolog.
Obecność zaburzeń hormonalnych ma wpływ na wybór zabiegów kosmetologicznych. Ich skuteczność warunkowana jest stworzeniem indywidualnego planu terapii, który powinien uwzględniać wcześniejszą diagnostykę hormonalną.

Słowa kluczowe: hormony, skóra, dermatozy, suplementacja

Hormones and skin health. The role of a cosmetologist in the treatment of dermatoses related to disorders of endocrine system

ABSTRACT
Hormonal disorders are a common cause of dermatoses, along with genetic and environmental factors. The most common dermatoses include. The most common of them include: hypothyroidism and hyperthyroidism, hyperandrogenism and a decrease in estrogen in the course of the menopause. The hormonal reaction at the skin level is caused by receptors located on the membrane or nucleus of keratinocytes, sebocytes, melanocytes and fibroblasts. Slow proliferation of keratinocytes and fibroblasts is associated with the aging processes, sebocytes – with the development of acne, and melanocytes – with pigmentary changes.
Without hormonal regulation, permanent improvement of the skin condition becomes impossible.
The aim of this article was to present the role of hormones in the development of the most commonly reported skin problems: discoloration, acne and accelerated aging. In addition, there are treatments and dietary supplements that can be used by a cosmetologist as a part of therapy.
The presence of hormonal disorders affects the choice of cosmetology treatments. Their effectiveness depends on the creation of an individual therapy plan, which should take into account earlier hormone diagnostics.

Keywords: hormones, skin, dermatoses, supplementation

Agata Zejfer
Kosmetologia Interdyscyplinarna
ul. Lutyków 6/5
75-830 Koszalin
M: +48 886 764 058
E: poczta@agatazejfer.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(6):71-75
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2020;9(6):509-512
Sposób cytowania: Zejfer A. Hormony a zdrowie skóry. Rola kosmetologa w terapii dermatoz związanych z zaburzeniami układu dokrewnego. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(6):509-512.

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj