Wpływ wiedzy z zakresu kosmetologii na determinanty wyboru salonu kosmetycznego

0
1652

STRESZCZENIE

Konkurencja na rynku usług kosmetycznych wymaga od przedsiębiorstw działających na tym rynku stworzenia takich wartości dla swoich klientów, które skłonią ich do korzystania ze świadczonych przez nie usług i zapewnią przewagę konkurencyjną. Aby móc to osiągnąć niezbędne jest poznanie i zrozumienie zachowań konsumenckich, które związane są z dokonywaniem wyborów mających na celu zakup dóbr lub usług.
Wzrastająca świadomość dbania o własne ciało oraz posiadanie i pogłębianie wiedzy z zakresu kosmetologii mają duży wpływ na korzystanie z usług świadczonych przez gabinety kosmetyczne.
Celem artykułu było określenie czynników determinujących wybór salonu kosmetycznego przez klienta oraz zbadanie wpływu wiedzy z obszaru kosmetologii na zmianę znaczenia tychże czynników.

Słowa kluczowe: salon kosmetyczny, determinanty wyboru, zachowanie konsumenta

The impact of knowledge in the field of cosmetology on the determinansts of choosing a beauty salon

ABSTRACT

Competition in the cosmetics services market requires companies operating in this market to provide benefits for their clients that will encourage them to use their services and provide a competitive advantage. To achieve this, it is necessary to know and understand consumer behavior that is associated with making choices to buy goods or services.
Increasing awareness of caring for your own body and having and deepening knowledge in the field of cosmetology have a great impact on the use of services provided by beauty salons.
The purpose of the article was to determine the factors affecting the choice of a beauty salon by the client and to examine the impact of knowledge in the field of cosmetology on the change in the meaning of these factors.

Keywords: beauty salon, choice determinants, consumer behavior

Małgorzata Kryczka (1), Aleksandra Giemza (2)

1. Zakład Ekonomii i Zarządzania
Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
M: +48 698 782 032
E: malgorzata.kryczka@awf.krakow.pl

2. Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii i Podstaw Kosmetologii
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(1):151-157

Inne wydania KE w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj