Wpływ rozwoju technologicznego na odpowiedzialność odszkodowawczą

0
1123

STRESZCZENIE
W dobie intensywnego rozwoju technologicznego oraz komputeryzacji wdrażane są coraz nowsze narzędzia do pracy na wielu płaszczyznach rozwoju firm. Na tym tle, szczególnie ważna jest problematyka ochrony danych osobowych.
Nieodpowiednie wdrożenie i przestrzeganie przepisów w tym zakresie może wpływać nie tylko na odpowiedzialność administracyjną, ale również odszkodowawczą.
Celem niniejszego artykułu było omówienie zarysu zagrożeń wynikających z wykorzystywania technologii w świetle Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz wskazanie odpowiedzialności odszkodowawczej z tego wynikającej.
Osoby świadczące usługi w zakresie szeroko pojętej kosmetologii powinny w szczególny sposób zadbać o dane osobowe klientów, albowiem w tej branży przetwarzanych jest wiele danych wrażliwych.

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych, odpowiedzialność odszkodowawcza, prawo, technologie, biznes, uroda

Impact of technological development on liability for damages

ABSTRACT
In the era of intensive technological development and computerization new tools are being implemented to work on many levels of company development. Against this background the issue of personal data protection is particularly important.
Inadequate implementation and compliance with regulations in this regard may affect not only administrative responsibility but also damages.
The purpose of this article was to discuss the outline of threats arising from the use of technology in the light of the GDPR Regulation and the liability for damages arising therefrom.
Professionals providing services in the field of broadly defined cosmetology should take special care of clients’ personal data, because this industry is particularly important from the perspective of processing sensitive data.

Keywords: personal data protection, liability for damages, law, technologies, business, beauty

Charlotta Lendzion

absolwentka Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
ul. Okopowa 59
01-043 Warszawa
E: kontakt@kosmetykaprawo.pl
M: +48 537 022 007

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(3):435-442
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2020;9(3):329-336
Sposób cytowania: Lendzion C. Wpływ rozwoju technologicznego na odpowiedzialność odszkodowawczą. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(3):329-336.

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj