Cyklodekstryny – alternatywne nośniki substancji aktywnych w kosmetykach

0
2235

STRESZCZENIE
Dzięki charakterystycznemu kształtowi cząsteczki, cyklodekstryny są zdolne do tworzenia kompleksów inkluzyjnych typu „gość-gospodarz” z szeroką gamą związków chemicznych, co znacznie poprawia stabilność substancji wrażliwych na działanie światła, wilgoci oraz tlenu. Zapewnia to ochronę produktów kosmetycznych m.in. przed procesem utleniania oraz degradacją. Tworzenie kompleksów inkluzyjnych wpływa tym samym na zwiększenie trwałości substancji aktywnych obecnych w kosmetykach.
W artykule zostały przedstawione właściwości cyklodekstryn oraz ich zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Cyklodekstryny stosowane są w celu modyfikacji właściwości fizykochemicznych substancji występujących w preparatach kosmetycznych oraz zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania niepożądanych zapachów. Mają one również wpływ na stopień wchłaniania różnych związków przez skórę, co sprawia, że możliwości ich potencjalnych zastosowań mogą być znacznie szersze od obecnych.

Słowa kluczowe: cyklodekstryny, substancje aktywne, kompleksy inkluzyjne

Cyclodextrins – alternative carriers of active substances in cosmetics

ABSTRACT
Due to the characteristic shape of the molecule, cyclodextrins are able to form “guest-host” inclusion complexes with awide range of chemical compounds, which significantly improves the stability of substances sensitive to light, moisture and oxygen. This
ensures the protection of cosmetic products, among others before oxidation and degradation. The creation of inclusion complexes thus increases the durability of active substances present in cosmetics.
The article presents the properties of cyclodextrins and their use in the cosmetics industry. Cyclodextrins are used to modify the physicochemical properties of substances found in cosmetic products and to reduce or to completely eliminate unwanted odors. They also affect the degree of absorption of various compounds through the skin, which means that the possibilities of their potential applications can be much wider than the current ones.

Keywords: cyclodextrins, active substances, inclusion complexes

Aleksandra Jajuga, Aneta Komor, Iwona Choi, Radosław Starosta

Zespół Chemii Biomateriałów
Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
T: +48 71 375 72 32
E: radoslaw.starosta@chem.uni.wroc.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(3):401-406
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2020;9(3):305-310
Sposób cytowania: Jajuga A, Komor A, Choi I, Starosta R. Cyklodekstryny – alternatywne nośniki substancji aktywnych w kosmetykach. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(3):305-310.

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj