Trądzik pospolity w ujęciu holistycznym

0
3139

STRESZCZENIE

Trądzik pospolity jest rozpowszechniony w społeczeństwie, zwłaszcza wśród osób młodych. Stanowi wyzwanie nie tylko dla dermatologów, ale również kosmetologów. Współczesna kosmetologia traktuje pielęgnację skóry i różnych problemów dermatologicznych w sposób holistyczny. Istotne są nie tylko dbałość o właściwą kondycję skóry, układu odpornościowego, dietę ale również zdrowie psychiczne. Proces terapeutyczny powinien angażować specjalistów różnych dziedzin.
Celem pracy było spojrzenie na problem trądziku pospolitego w sposób holistyczny. Wydaje się on najbardziej słuszną i skuteczną formą kompleksowej terapii we współczesnej kosmetologii.

Słowa kluczowe: pielęgnacja holistyczna, trądzik pospolity, mikrobiota jelitowa, dieta, suplementy diety, współczesna kosmetologia

Holistic view on Acne vulgaris

ABSTRACT
Acne vulgaris is widespread in society, especially among young people. It is a challenge not only for dermatologists, but also cosmetologists. Modern cosmetology treats skin care and various dermatological problems holistically. It is important not only to care for the proper condition of the skin, immune system, diet, but also mental health. The therapeutic process should involve specialists from various fields.
The aim of the study was to look at the problem of acne vulgaris in a holistic way. It seems to be the most appropriate and effective form of complex therapy in modern cosmetology.

Keywords: holistic care, acne vulgaris, intestinal microbiota, diet, dietary supplements, modern cosmetology

Ewa Szmaj-Kupny (1), Marcelina Kuś (2)

 1. Katedra Kosmetologii
  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
  ul. Kostki Napierskiego 38
  40-659 Katowice
  E: ewa.szmaj@gwsh.pl
  M: +48 795 324 644
 2. Koło Naukowe Kosmetologii
  GWSH im. W. Korfantego w Katowicach
  ul. Harcerzy
  Września 3
  40-659 Katowice

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(4):59-63
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2021;9(4):389-393
Sposób cytowania: Szmaj-Kupny E, Kuś M. Trądzik pospolity w ujęciu holistycznym. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(4):389-393.

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj