Odpowiedzialność za zabieg korygujący urodę

0
574

STRESZCZENIE

Zabiegi estetyczne do niedawna kojarzyły się z kosmetyką lub z kosmetologią. Pojawiło się jednak pojęcie – medycyna estetyczna. W polskim prawie, medycyna estetyczna nie jest odrębną specjalizacją medyczną. Brak ustawowej definicji medycyny estetycznej oraz możliwości wskazania wymagań formalnych bywa powodem nieporozumień oraz zagrożeń dla zdrowia a nawet życia. Zabiegi inwazyjne realizowane są przez osoby bez odpowiedniego przygotowania.
Celem pracy było przedstawienie problemu i sformułowanie wniosków dotyczących zmiany obowiązującego prawa tak, aby wyraźne regulowało ono zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Niezbędne są zmiany w ustawodawstwie jednoznacznie określające zawód i kompetencje kosmetologa oraz wprowadzenie specjalizacji lekarskiej z zakresu medycyny estetycznej.

Słowa kluczowe: zabiegi estetyczne, medycyna estetyczna, zabiegi medycyny estetycznej, kosmetyczka, kosmetolog, odpowiedzialność, błąd medyczny

Responsibility for the beauty treatment

ABSTRACT

Until recently, aesthetic treatments were associated with cosmetics or cosmetology. However, a concept of aesthetic medicine appeared. In Polish law, aesthetic medicine is not a separate medical speciality. The lack of a statutory definition of aesthetic medicine
and the possibility of indicating formal requirements can sometimes cause misunderstandings and threats to health and even life. Invasive treatments are performed by people without proper preparation.
The aim of the study was to present the problem and formulate conclusions regarding the amendment of the applicable law so that it clearly regulates treatments in the field of aesthetic medicine. It is necessary to amend the legislation clearly defining the profession and competences of a cosmetologist and the introduction of medical specialization in the field of aesthetic medicine.

Keywords: aesthetic treatments, aesthetic medicine, aesthetic medicine treatments, beautician, cosmetologist, responsibility, medical error

Agnieszka Sieńko

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Sieńko
ul. S. Leszczyńskiego 4 lok. 29
50-078 Wrocław
M: +48 508 313 108
E: kancelaria.sienko@gmail.com

Czytaj całość nieodpłatnie: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(5):245

Inne wydania możesz kupić w wersji papierowej lub cyfrowej w sklepie KE
Czasopismo dostępne również w sieci Empik, na półce z prasą kobiecą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Please enter your name here