Rodzaje oraz przyczyny starzenia się skóry

0
4538

STRESZCZENIE

Starzenie się obejmuje szereg zmian zachodzących w organizmie człowieka zarówno na poziomie komórkowym jak również tkanek i narządów, w tym skóry. W skórze następuje zanik komórek, spowolnienie procesów naprawczych, a także pogorszenie zdolności do spełniania fizjologicznych funkcji komórkowych. Na widoczne zmiany występujące w skórze nakłada się starzenie związane z czynnikami zewnątrzpochodnymi (fotostarzenie) oraz starzenie związane z czynnikami wewnątrzpochodnymi (chronologiczne).
Celem artykułu było przedstawienie rodzajów procesów starzenia się skóry oraz czynników mających na nie wpływ.
Poznanie mechanizmów starzenia się skóry pozwala na wdrożenie odpowiedniego postępowania mającego na celu niwelowanie jego widocznych oznak.

Słowa kluczowe: starzenie się skóry, fotostarzenie, promieniowanie ultrafioletowe, kolagen, elastyna, kwas hialuronowy

Types and causes of skin aging

ABSTRACT

Aging involves a number of changes that occur in the human body, both at the cellular level as well as tissues and organs, including the skin. In the skin, cell loss occurs, the repair processes are slowed down, and the ability to perform physiological cell functions deteriorates. The visible changes occurring in the skin overlap. There is aging associated with extrinsic factors (photoaging), and aging associated with intrinsic agents (chronological).
The aim of the article was to present the types of skin aging processes and factors affecting them.
Understanding the mechanisms of skin aging allows for implementation of appropriate measures to reduce its visible signs.

Keywords: skin aging, photoaging, ultraviolet, collagen, elastin, hyaluronic acid

Liliana Resich-Kozieł (1), Kornelia Niemyska (2)

1. Awans-Meda
ul. Klonowa 53A
25-553 Kielce

2. Wydział Rehabilitacji Katedra Dietetyki
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
E: kornelia.niemyska@wp.pl
T: +48 41 367 42 31

Adres do korespondencji:
Liliana Resich-Kozieł
Rżuchów 16
27-580 Sadowie

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(1):17-22

Inne wydania KE w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj