Metody obrazowania efektów zabiegów laserowego usuwania pigmentów zdeponowanych w skórze z uwzględnieniem zabiegów wykonanych laserem pikosekundowym

0
2064

STRESZCZENIE

Popularyzacja tatuaży oraz makijażu permanentnego zarówno u kobiet jak i mężczyzn pociąga za sobą zwiększone zapotrzebowanie na skuteczne usuwanie wprowadzonych do skóry pigmentów.
Istnieje wiele metod usuwania pigmentów. Do niedawna złotym standardem były lasery nanosekundowe Q-switched neodymowo-yagowe (Nd:-YAG). Dzięki postępowi technologicznemu opracowano nowe rozwiązania. Lasery pikosekundowe Nd:YAG oraz lasery pikosekundowe aleksandrytowe oferują zarówno skuteczniejsze usuwanie pigmentów czarnych i kolorowych jak również, zmniejszoną ilość powikłań po zabiegach.
Celem pracy było przedstawienie najbardziej skutecznej metody laserowego usuwania pigmentów oraz czynników mających wpływ na skuteczność zabiegu. Zaprezentowano również możliwości obrazowania efektów zabiegowych.
Nowe metody usuwania pigmentów zdeponowanych w skórze, pozwalają na skuteczne wykonywanie zabiegów.

Słowa kluczowe: laseroterapia, laser, usuwanie tatuażu, makijaż permanentny, pigment, ultrasonografia skóry, ultrasonografia wysokich częstotliwości

Methods of imaging the effects of laser removal of pigments deposited in the skin, including treatments performed with a picosecond laser

ABSTRACT

The popularization of tattoos and permanent makeup in both women and men entails an increased demand for effective removal of pigments introduced into the skin.
There are many methods of removing pigments. Until recently, the gold standard was Q-switched neodymium yag (Nd-YAG) nanosecond lasers. Thanks to technological progress, new solutions have been developed. Nd-YAG picosecond lasers and alexandrite picosecond lasers offer both more effective removal of black and color pigments as well as reduced number of complications after procedures.
The aim of the study was to present the most effective method of laser removal of pigments and factors influencing the effectiveness of the treatment. The possibilities of imaging treatment effects were also presented.
New methods of removing pigments deposited in the skin allow for effective treatments.

Keywords: laser therapy, laser, tattoo removal, permanent makeup, pigment, skin ultrasound, high frequency ultrasound

Krzysztof Gemza (1, 2), Agnieszka Surgiel-Gemza (1, 2, 3)

 1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska
  Medycyna Estetyczna, Pediatria
  ul. Damrota 64
  43-100 Tychy
  M: +48 602 256 849
  E: krzysztofgemza62@gmail.com
 2. Kierunek Medycyna Estetyczna
  Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
  ul. Adama Mickiewicza 29
  40-085 Katowice
 3. Wydział Nauk o Zdrowiu
  Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy im. Jana Długosza
  ul. A. Krajowej 13/15
  42-200 Częstochowa

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(4):135-141
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2021;9(4):383-388
Sposób cytowania: Gemza K, Surgiel-Gemza A. Metody obrazowania efektów zabiegów laserowego usuwania pigmentów zdeponowanych w skórze z uwzględnieniem zabiegów wykonanych laserem. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(4):383-388.

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj