Wpływ doustnych środków antykoncepcyjnych na stan skóry

0
2153

STRESZCZENIE
Doustne środki antykoncepcyjne, zawierające estrogeny oraz gestageny, stosuje 93 miliony kobiet na świecie. Oprócz swojego podstawowego przeznaczenia regulacji płodności, wykorzystywane są w terapii wielu schorzeń dermatologicznych.
Hormony zawarte w doustnych środkach antykoncepcyjnych wywołują liczne skutki uboczne. Wymieniane są także jako czynniki, mogące przyczyniać się do powstania czerniaka, raka podstawnokomórkowego, kolczystokomórkowego skóry, uszkodzenia wątroby i jej następstw, rumienia guzowatego, hiperpigmentacji.
Celem niniejszej pracy była analiza wpływu doustnych środków antykoncepcyjnych na stan skóry oraz przedstawienie roli, jaką odgrywają w regulacji skórnych procesów fizjologicznych.
Omówiono pozytywne odziaływanie hormonów w terapii wielu dermatoz oraz ich negatywny wpływ, jako czynników wywołujących patologiczne zmiany skórne.
Zażywanie doustnych środków antykoncepcyjnych, tak jak wszystkich leków, wiąże się z występowaniem skutków ubocznych. W literaturze opisywanych jest coraz mniej przypadków występowania działań niepożądanych o dużym stopniu nasilenia. Może to wynikać z udoskonalania preparatów oraz zmniejszania dawki zawartych w nich hormonów.

Słowa kluczowe: doustne środki antykoncepcyjne, estrogeny, progesteron, działania niepożądane, zmiany skórne

The influence of oral contraceptives on the condition of the skin

ABSTRACT
Oral contraceptives containing estrogens and gestagens are used by 93 million women worldwide. Besides their primary function, which is fertility regulation, they are also used for the treatment of many diseases, such as dermatological illnesses.
The hormones in oral contraceptives cause numerous side effects. They are considered as factors which may contribute to basal-cell carcinoma, squamous skin carcinoma, melanoma, erythema nodosum, hyperpigmentation and liver impairment.
The purpose of our paper was to present the effects of contraceptive pills on skin condition as well as to describe their role in the regulation of physiological skin processes.
The authors described the positive effect of hormones in the therapy of many dermatoses as well as their negative effect as risk factor for developing pathological skin lesions.
The usage of oral contraceptives, like all medicines, is associated with the occurrence of side effects, but the literature describes fewer and fewer severe side effects. This may be a result of the improvement of preparations and the reduction of the dose of hormones contained in them.

Keywords: oral contraceptives, estrogens, progesterone, side effects, skin lesions

Martyna Stuła, Bartłomiej Strzelec, Jakub Gawryś
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
E: stulamartyna@gmail.com
M: +48 531 779 336

Adres do korespondencji:
Martyna Stuła
ul. Piękna 23e/13
50-506 Wrocław

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(1): 65

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj