Analiza deklarowanego składu i form fizykochemicznych preparatów kosmetycznych z kwasem migdałowym

0
1931

STRESZCZENIE
Kwas migdałowy należy do kwasów α-hydro ksylowych. Jego naturalnymi źródłami są gorzkie migdały, pestki wiśni i moreli. Wykazuje szerokie spektrum działania na skórę. Jest on bardzo popularny w kosmetologii i dermatologii. Wykorzystywany jako składnik aktywny wielu preparatów kosmetycznych zarówno profesjonalnych jak i ogólnodostępnych, jest jednym z najbezpieczniejszych kwasów owocowych. Przypadki zastosowania powodujące powikłania zdarzają się rzadko.
Celem niniejszej pracy była analiza składu wybranych preparatów kosmetycznych zawierających kwas migdałowy. Dokonano przeglądu pod kątem form fizykochemicznych, stosowanego stężenia kwasu migdałowego oraz połączeń z innymi składnikami aktywnymi.
Analizie poddano 30 losowo wybranych produktów profesjonalnych i ogólnodostępnych z wykorzystaniem kosmetycznych baz danych oraz dostępnej literatury.
Wśród form kosmetycznych wyróżniono: krem, żel, tonik, peeling oraz serum. Stężenia stosowane w preparatach były różne, a informacje na ten temat przeważnie są podawane w preparatach profesjonalnych. Najczęściej łączono kwas migdałowy z: kwasem hialuronowym, laktobionowym, salicylowym, azelainowym oraz witaminą B5. Występowanie surowców roślinnych w kosmetykach z dodatkiem kwasu migdałowego było zróżnicowane.

Słowa kluczowe: kwas migdałowy, formy kosmetyczne, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki drogeryjne

Analysis of the declared composition and physico-chemical forms of cosmetics with mandelic acid

ABSTRACT
Mandelic acid belongs to α-Hydroxy Acids. Its natural sources are bitter almonds, cherry and apricot kernels. It has a wide spectrum of activities after topical application. Mandelic acid is very popular in cosmetology and dermatology. It is used as an active ingredient in many cosmetic preparations, both professional and generally available. It is one of the safest AHA used, but it can also cause some cutaneous complications.
The aim of this work was to analyze the composition of selected cosmetic preparations containing mandelic acid. The analysis was performed in terms of physicochemical forms, the applied concentration of mandelic
acid and combinations with other active ingredients.
The analysis included 30 random products, both professional and generally available, using cosmetic databases and available literature.
Cosmetic forms included: cream, gel, tonic, peeling and serum. Concentrations used in the cosmetics were different, and information about this subject was usually given in professional preparations. Mostly, mandelic acid was combined with: hyaluronic acid, lactobionic acid, salicylic acid, azelaic acid and vitamin B5. The occurrence of plant raw materials in cosmetics with the addition of mandelic acid was varied.

Keywords: mandelic acid, cosmetic forms, professional cosmetics, generally available cosmetics

Magdalena Matuszyńska (1), Anna Piotrowska (2)

 1. Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii i Podstaw Kosmetologii
  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  Aleja Jana Pawła II 78
  31-571 Kraków
  E: magilla1996@gmail.com
 2. Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii
  Katedra Kosmetologii
  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  Aleja Jana Pawła II 78
  31-571 Kraków
  E: anna.piotrowska@awf.krakow.pl
  T: +48 12 683 11 54

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(1): 51

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj