Analiza składu wybranych kosmetyków dla pacjentów onkologicznych

0
2228

STRESZCZENIE
Choroby nowotworowe należą obecnie do jednych z najczęstszych i szczególnie niebezpiecznych problemów zdrowotnych. Pomimo ciągłego rozwoju nauk medycznych i poszerzania wiedzy dotyczącej profilaktyki i leczenia, każdego roku odnotowuje się rosnącą liczbę zachorowań oraz zgonów z ich powodu. Najpopularniejszymi formami terapii są radioterapia i chemioterapia. Leczenie onkologiczne wiąże się z możliwością wystąpienia wielu działań niepożądanych, w tym obejmujących skórę i jej przydatki, co przy zastosowaniu odpowiednich form terapii i zabiegów kosmetycznych może zostać złagodzone.
Celem pracy była analiza składu oraz charakterystyka dostępnych na polskim rynku kosmetyków zalecanych pacjentom onkologicznym.
Omówione zostały składniki preparatów kosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji skóry i do terapii skórnych łagodzących niepożądane działania leczenia onkologicznego. Dokonano charakterystyki preparatów w oparciu o najczęściej opisywane działania niepożądane radioterapii i chemioterapii. Wskazano podstawowe kierunki działania składników kosmetycznych, możliwości i ograniczenia ich stosowania.
Potrzebny jest dalszy rozwój nauki, co pozwoli na bezpieczną i skuteczną opiekę kosmetologiczną nad pacjentem onkologicznym.

Słowa kluczowe: kosmetologia, skóra, pielęgnacja kosmetologiczna, radioterapia, chemioterapia

Analysis of the composition of selected cosmetics for oncological patients

ABSTRACT
Cancer diseases are currently one of the most common and particularly dangerous health problems. Despite the constant development of medical science and widening of knowledge about its prevention and treatment, each year there is an increasing number of cases and deaths due to them. The most popular forms of therapy are radiotherapy and chemotherapy. Oncological treatment is associated with the possibility of many adverse effects, including those involving skin and appendages, which can be alleviated with the use of appropriate forms of therapy and cosmetic procedures.
The aim of the study was to analyze the composition and characteristics of cosmetics on the Polish market recommended for oncological patients.
The components of cosmetic formulas intended for skin care and skin therapy to alleviate the undesirable effects of oncological treatment were discussed. The preparations were made based on the most frequently reported adverse reactions of radiotherapy and chemotherapy. The basic types of action of cosmetic ingredients, and the possibilities and limitations of their application are indicated.
Further development of science is needed, which will allow safe and effective cosmetological care of the oncological patient.

Keywords: cosmetology, skin, cosmetology care, radiotherapy, chemotherapy

Klaudia Wszołek, Anna Piotrowska

Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii i Podstaw Kosmetologii
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
E: wszolek.klaudia@gmail.com
E: anna.piotrowska@awf.krakow.pl
T: +48 12 683 11 54

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(5): 575

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj