Wpływ wybranych deformacji na stan skóry i paznokci stóp

0
3146

STRESZCZENIE

Podolog powinien mieć szeroką wiedzę również z zakresu fizjoterapii i ortopedii. Korelacja pomiędzy występowaniem deformacji a zmianami skórnymi i paznokciowymi jest wyraźna i należy ją uwzględnić w każdej terapii podologicznej. Zmiany kostno-stawowe wywołują zaburzenia w prawidłowej biomechanice chodu, a co za tym idzie – wybrane obszary stopy są stale przeciążane. Skutkiem tego dochodzi do pogorszenia kondycji skóry i paznokci. Pojawiają się zrogowacenia w postaci odcisków i modzeli oraz defekty płytki paznokciowej.
Celem pracy było wskazanie wpływu wybranych deformacji kostno-stawowych na powstawanie zmian skórnych i paznokciowych w obrębie stóp.
Aby terapia podologiczna była skuteczna, w wielu przypadkach niezbędna jest współpraca podologa z fizjoterapeutą.

Słowa kluczowe: podolog, stopy, deformacje, zmiany skórne, paznokcie, zrogowacenia

 

Influence of selected deformations on the condition of feet skin and nails

ABSTRACT

Podologist must have extensive knowledge also in the field of physiotherapy and orthopedics. The correlation between the occurrence of deformity and skin and nail changes is evident and should be considered in every subcutaneous therapy. Bone and joint changes cause disturbances in biomechanics, and thus selected areas of the foot are constantly overloaded. As a result, the condition of the skin and nails deteriorates. Calluses in the form of corns and callus as well as defects of the nail plate appear.
The aim of the study was to show the influence of selected deformations on the formation of skin and nail changes within feet.
In order for podologic therapy to be effective, in many cases, cooperation between a podologist and a physiotherapist is necessary.

Key words: podologist, feet, deformations, skin changes, nails, calluses

 

Katarzyna Kłosińska (1), Elżbieta Jaworska (2), Anna Pawelczyk-Klimaszewska (3)

1. PodoEdukacja Mielec, PodoStrefa
ul. Pisarska 1b
31-300 Mielec
M: +48 796 666 262
E: podostrefa@gmail.com

2. PodoEdukacja Gliwice, Śląskie Centrum Podologii
al. Przyjaźni 11
44-100 Gliwice
M: +48 516 779 076
E: podologiagliwice@op.pl

3. PodoEdukacja Olsztyn, Emi Center Centrum Podologii i Kosmetyki
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 33d
10-601 Olsztyn
M: +48 697 779 768
E: emi-salon@wp.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(2), 2018, 212

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj