Sztuka makijażu jako sposób na podkreślenie naturalnego piękna twarzy

0
3186

STRESZCZENIE

Makijaż pozwala wydobyć atuty i podkreślić naturalne piękno twarzy, a jego historia sięga czasów starożytnych. Aby prawidłowo wykreować wizerunek, niezbędna jest nie tylko wiedza teoretyczna, ale i praktyczna. Należy dobrze poznać historię makijażu, gdyż co sezon w najnowszych trendach można dostrzec inspiracje sprzed kilku lub kilkudziesięciu lat. Przydatnym elementem jest poznanie znaczenia barw oraz tego, jak za pomocą koloru wpłynąć na wizerunek.
W pracy podjęto próbę przedstawienia metod wykonywania makijaży w zależności od okazji oraz ukazania roli czynników składających się na właściwy jego wybór.

Słowa kluczowe: makijaż, analiza kolorystyczna, aplikacja kosmetyków kolorowych, rodzaje makijażu

 

The art of makeup as a way to bring out the natural beauty of face

ABSTRACT

Make-up allows to discover the assets of face and brings out the natural beauty and its history dates back to ancient times. To properly create the image, not only theoretical but also practical knowledge is needed. It is important to know the history of makeup because modern trends promoted every season, recall patterns from a few or several decades ago. It is useful to learn about the meaning of colors and how to influence the image with a color.
The paper presents the methods of makeup depending on the occasion and describes the role of factors that affect its right choice.

Key words: makeup, color analysis, application of colored cosmetics, types of makeup

 

Justyna Marwicka, Kornelia Niemyska, Martyna Maj

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach
Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Jagiellońska 109a
25-734 Kielce
T: +48 41 345 13 13
E: j.marwicka@op.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(2), 2018, 149

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj