Porównanie skuteczności serii zabiegów mikrodermabrazji diamentowej i kwasu glikolowego w terapii rozstępów w fazie zanikowej

0
3685

STRESZCZENIE

Rozstępy to powszechnie występujący problem natury estetycznej, zwłaszcza dla kobiet. Pomimo rozwoju różnych technologii nie znaleziono dotychczas sposobu całkowicie ich usuwającego. Niezwykle istotne zatem jest zdobywanie informacji o metodach, mogących zmniejszyć niepożądane wrażenia wizualne związane z defektami skórnymi, a także o niekorzystnym wpływie czynników endogennych i egzogennych na ich powstanie.
Oprócz naukowo uznanych za skuteczne zabiegów z zakresu medycyny estetycznej możliwe jest zastosowanie procedur kosmetologicznych, mający wpływ na ogólną poprawę stanu skóry i działających w kierunku redukcji widoczności rozstępów. Do najczęściej stosowanych zabiegów należą techniki, mające na celu wprowadzanie substancji aktywnych uelastyczniających naskórek oraz złuszczające zewnętrzne warstwy naskórka, zarówno mechanicznie, jak i chemicznie. Najskuteczniejsze bywają terapie holistyczne, łączące w sobie szereg możliwości. Skuteczne pobudzenie skóry do regeneracji możemy uzyskać, jednocześnie dostarczając składników aktywnych i złuszczając naskórek.
Celem niniejszej pracy było porównanie skuteczności działania zabiegów mikrodermabrazji diamentowej i kwasu glikolowego o stężeniu 20% i 30% na rozstępy w fazie zanikowej.
Obydwie metody w odczuciu probantek oceniono jako średnio skuteczne. Ich połączenie podczas jednej kuracji mogłoby zwiększyć skuteczność terapii.

Słowa kluczowe: rozstępy, mikrodermabrazja, kwas glikolowy, peelingi chemiczne

 

Comparison of the effectiveness of a series of diamond microdermabrasion and glycolic acid treatments on stretch marks in fading stage

ABSTRACT

Stretch marks appear commonly as a problem of aesthetic character, especially for women. Despite new technologies, a way of completely removing stretch marks has not been found yet. Therefore, it is crucial to acquire information about methods that can decrease unwanted visual impression connected with skin defects and also negative influence of endogenous and exogenous factors regarding their appearance.
Besides scientifically approved methods of aesthetic medicine, it is possible to apply cosmetological procedures that influence overall improvement of skin condition and are active in direction of reducing visible stretch marks. The most often applied treatments are techniques that implement active substances making epidermis more flexible and peeling off the outer layers of epidermis both mechanically and chemically. Holistic therapies are the most efficient as they bring a vast range of possibilities. An effective activation of skin regeneration can be achieved by both applying active ingredients and peeling off epidermis.
The purpose of this work is to investigate the effectiveness of diamond microdermabrasion and Glycolic acid of 20% and 30% concentration on stretch marksin fading stage.
Both methods were assessed by the respondents as moderately effective. Combining them in one treatment procedure could improve the effectiveness of the therapy.

Key words: stretch marks, microdermabrasion, glycolic acid, chemical peel

 

Anna Kamm (1, 2), Izabela Załęska (3), Anna Starosta (2)

1. Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk

2. Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
M: +48 602 29 22 55
E: anna.kamm@kamelia.pl

3. Zakład Kosmetologii Profesjonalnej
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
M: +48 504 265 052
E: izaleska@icloud.com

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(2), 2018, 163

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj