Możliwości wykorzystania aromaterapii w gabinecie kosmetycznym

0
2313
Spa objects in wooden tray

Streszczenie

Aromaterapia jest dziedziną medycyny naturalnej, która może współtowarzyszyć medycynie klasycznej poprawiając stan fizyczny i psychiczny pacjentów. Swoją rolę może odgrywać również w kosmetologii i odnowie biologicznej.
Celem pracy było wskazanie podstawowych form zabiegowych oraz kierunków działania aromaterapii w gabinetach kosmetycznych.
Autorzy zaznaczyli konieczność indywidualizacji takiej formy terapii oraz wskazali niebezpieczeństwa związane z nadmiarem stosowania bodźca zapachowego.
Prawidłowe stosowanie aromaterapii w praktyce może uzupełnić ofertę salonów i gabinetów kosmetycznych.

Słowa kluczowe: aromaterapia, terapia, medycyna naturalna, fitoterapia

Possibilities of the use of aromatherapy in beauty salons

Abstract

Aromatherapy is a branch of natural medicine, that can assist traditional medicine by improving patients’ physical and mental condition. It is also useful in cosmetology and biological regeneration.
The aim of the paper is to present the basic treatment forms and courses of action of aromatherapy in beauty salons.
The authors indicated a necessity for individualizing such a form of therapy and noted the dangers associated with the excessive use of the olfactory stimulus.
The proper application of aromatherapy can perfectly complement what beauty salons offer.

Keywords: aromatherapy, therapy, natural medicine, phytotherapy

Julia Pal (1), Anna Piotrowska (2)

 1. Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii i Podstaw Kosmetologii AWF w Krakowie
  al. Jana Pawła II 78
  31-571 Kraków
  E: julia.joanna.pal@gmail.com
  T: +48 12 683 11 54
 2. Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii AWF w Krakowie
  al. Jana Pawła II 78
  31-571 Kraków
  E: anna.piotrowska@awf.krakow.pl
  M: +48 509 337 470

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2018, vol. 7(6): 631

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj