Demodekoza – charakterystyka i objawy oraz pielęgnacja skóry zainfekowanej z zastosowaniem kwasu migdałowego

0
2522

Streszczenie

Demodekoza to zespół przewlekłych dermatoz zapalnych skóry warunkowanych przez nużeńca ludzkiego i nużeńca krótkiego. Reakcja zapalna związana jest z wysokim stężeniem guaniny oraz proteaz, metabolitów obecnych w odchodach roztoczy Demodex. Zaburzenie integralności warstwy lipidowo-naskórkowej charakteryzuje się zwiększoną penetracją składników drażniących czy alergizujących. W przypadku przewlekłej demodekozy, może zostać zainicjowany patologiczny proces angiogenezy, powstały w wyniku zaostrzeń i remisji stanu zapalnego. Toksyczne, przewlekłe oddziaływanie metabolitów nużeńca może zaburzać system ochrony antyoksydacyjnej, prowadząc tym samym do zmian zapalnych i dysfunkcji bariery naskórkowo-lipidowej.
Celem pracy było wykazanie problemów natury estetycznej i zdrowotnej skóry powodowanych infekcją Demodex, podkreślenie znaczenia złuszczania naskórka jako niezbędnego mechanizmu w procesie oczyszczania skóry z patogenów oraz omówienie surowców stosowanych w pielęgnacji skóry zainfekowanej.
Oczyszczanie poprzez złuszczanie skóry zainfekowanej Demodex, systematyczne zabiegi i konsultacje lekarskie, wydają się być skuteczną metodą leczenia demodekozy.

Słowa kluczowe: demodekoza, nużeńce, dysfunkcja bariery naskórkowo-lipidowej, leczenie, pielęgnacja zainfekowanej skóry, kwas migdałowy

Demodecosis – characteristic, symptoms and care of infected skin using mandelic acid

Abstract

Demodecosis is a set of chronic inflammatory dermatoses of the skin caused by Demodex folliculorum and D. brevis. The inflammatory reaction is associated with a high concentration of guanine and proteases, metabolites present in Demodex mite. Impaired integrity of the lipid-epidermal layer is characterized by the increased penetration of irritating or allergenic ingredients. In the case of chronic demodecosis, a pathological process of angiogenesis may be initiated, resulting from exacerbations and remissions of inflammation. The toxic, chronic interaction of metabolites of Demodex may interfere with the antioxidative protection system, thus leading to inflammatory changes and dysfunctions of the epidermal-lipid barrier.
The aim of the work was to demonstrate aesthetic and health problems of the skin caused by Demodex infection, emphase the importance of exfoliation as a necessary mechanism in the process of cleansing the skin of pathogens, and discuss the raw materials used for the care of infected skin.
Cleansing by the exfoliation of the infected skin, systematic treatments and medical consultations, seem to be a comfortable and effective method of treatment of demodecosis.

Keywords: demodecosis, Demodex, epidermal-lipid barrier disfunction, treatment, care of infected skin, mandelic acid

Ewa Kilian-Pięta (1, 2), Małgorzata Kikowska (2, 3)

 1. Centrum Dermatologii Symbiosis
  ul. Piękna 4
  60-591 Poznań
  E: ewa.kilian@symbiosis.pl
  M: +48 502 189 324
 2. Laboratorium Symbiosis
  Poznański Park Naukowo-Technologiczny
  ul. Rubież 46H/121
  61-612 Poznań
 3. Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin
  Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Św. Marii Magdaleny 14
  61-861 Poznań
  E: kikowska@ump.edu.pl
  M: +48 506 135 359

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2018, vol. 7(6): 679

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj