Zastosowanie nanonośników do miejscowej aplikacji witaminy C

0
2749

Streszczenie

Promieniowanie ultrafioletowe należy do głównych czynników powodujących starzenie się skóry, wpływa na utlenianie DNA lub na tworzenie reaktywnych form tlenu.
Jednym z silnych antyoksydantów jest witamina C (kwas L-askorbinowy). Niewiele spośród dostępnych na rynku preparatów zawierających kwas askorbinowy jest miejscowo skutecznych, głównie z powodu niestabilności witaminy C, zbyt małego jej stężenia w preparacie i trudności związanych z aplikacją na skórę.
Celem pracy było omówienie własności witaminy C oraz analiza dostępnych danych literaturowych dotyczących możliwości zastosowania nanonośników lipidowych, nanoemulsji i nanocząstek polimerowych w dostarczaniu witaminy C przez skórę, a także ich wpływ na stabilność kwasu askorbinowego.

Słowa kluczowe: witamina C, miejscowa aplikacja, kosmetyki, liposomy, nanocząstki, nanonośniki, nanoemulsje

 

The use of nanocarriers for topical application of vitamin C

Abstract

Ultraviolet (UV) radiation belongs to the most important factor causing aging of the skin, affecting DNA oxidation or formation of reactive oxygen species.
Vitamin C (L-ascorbic acid) is one of the strong antioxidants. However, few of the commercially available formulations containing ascorbic acid are locally effective, mainly due to instability of vitamin C, its low concentration in the formulation and transdermal delivery problems (stratum corneum as a barrier).
The purpose of the study was to discuss the properties of vitamin C and to analyze available literature data on the potential use of lipid nanocarriers, nanoemulsions and polymer nanoparticles in the transdermal delivery of vitamin C, as well as their impact on stability of ascorbic acid.

Key words: Vitamin C, topical application, cosmetics, liposomes, nanoparticles, nanocarriers, nanoemulsions

 

Beata Sarecka-Hujar (1), Radosław Balwierz (2)

1. Zakład Technologii Postaci Leku
Katedra Farmacji Stosowanej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Kasztanowa 3
41-200 Sosnowiec
T: +48 32 269 98 21
E: beatasarecka@poczta.onet.pl

2. Wydział Ochrony Zdrowia
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
ul. Mickiewicza 29

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 5, 2017, 527

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj