Nowoczesne terapie w leczeniu trądziku późnego wykorzystywane w kosmetologii

0
3903
Portrait of young girl with skin problem on isolated white background

Streszczenie

Trądzik późny jest przewlekłą dermatozą zapalną dotykającą kobiety po 25 r.ż. W większości przypadków choroba ta rozwija się w okresie dojrzewania i ma tendencję wzrostową wśród dorosłych kobiet. Najczęstszy obraz kliniczny tej choroby to niewielkie zmiany zapalne w postaci czerwonych grudek lub krost wypełnionych treścią ropną. Na patofizjologię trądziku późnego silny wpływ ma gospodarka hormonalna, szczególnie androgeny, a także stres. Istotną rolę odgrywają czynniki żywieniowe, zwłaszcza dieta oparta na produktach o wysokim indeksie glikemicznym.
Celem artykułu było przedstawienie wybranych nowoczesnych metod terapii wykorzystywanych w kosmetologii w redukcji trądziku późnego m.in. z zastosowaniem maski z myoinozytolem, spironolaktonu, światła IPL oraz kremu z 20% kwasem azelainowym.
Ponadto omówiono wyniki nowatorskich badań, w których autorzy przedstawiają skuteczne metody terapeutyczne w leczeniu trądziku późnego wśród dorosłych kobiet, a także spektakularne efekty w terapiach łączonych.

Słowa kluczowe: trądzik dorosłych, trądzik późny, trądzik pospolity, hormony, terapia trądziku, produkty pielęgnacyjne, leczenie, myoinozytol, spironolakton, światło IPL, kwas azelainowy

 

Modern therapies in the reduction of late acne applied in cosmetology

Abstract

Late acne is chronic inflammatory dermatosis that affects women after 25. In most cases, the illness develops at puberty with the growing tendency among adult women. The illness’ most common clinical picture is small inflammatory changes in the form of red papules or pimples filled with pus contents. Late acne pathophysiology is very much influenced by hormonal balance, especially androgens, but also stress. An important role is played by nutrition, particularly diet based on products with high glycemic index.
The purpose of the article is to show chosen, modern therapies that are used in cosmetology to reduce late acne by applying mask with myo-inositol, spironolactone, IPL light and 20% azelaic acid cream.
What is more, the results of innovative research are discussed, whose authors introduce effective therapeutic methods in acne treatment among adult women but also spectacular effects in joint therapies.

Key words: adult acne, late acne, acne vulgaris, hormons, acne treatment, care products, therapy, treatment, myo-inositol, spironolactone, IPL light, azelaic acid

 

Izabela Załęska (1), Kinga Wilkus (2), Faustyna Kuros (2)

1. Zakład Kosmetologii Profesjonalnej
Katedra Kosmetologii
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła 78
31-571 Kraków
M: +48 504 265 052
E: izaleska@icloud.com

2. Instytut Nauk o Zdrowiu
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 5, 2017, 459

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj