Zmiany skórne w bielactwie nabytym – możliwości terapeutyczne

0
3442

Streszczenie

Bielactwo nabyte jest przewlekłą chorobą skóry, charakteryzującą się obecnością odgraniczonych plam odbarwieniowych, będących wynikiem destrukcji melanocytów. Dotyka ona około 1-2% ogólnej populacji, przy czym pierwsze zmiany skórne najczęściej pojawiają się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym. Patomechanizm bielactwa nie został w pełni wyjaśniony, jednakże za najbardziej prawdopodobną przyczynę uważa się kombinację czynników genetycznych i immunologicznych, prowadzących do zniszczenia melanocytów. Dynamikę i rozległość zmian chorobowych cechuje znaczna różnorodność – od niewielkich, pojedynczych zmian ogniskowych do rozległych obszarów skóry, objętych stale postępującym procesem chorobowym. Leczenie bielactwa jest trudne i długotrwałe.
Celem pracy było przedstawienie nieinwazyjnych metod terapeutycznych. Niestety żadna z nich nie daje pewności pełnego wyleczenia.
Ze względu na defekt kosmetyczny i związane z nim problemy psychospołeczne chorych, istotne jest objęcie leczeniem oraz edukacją wszystkich pacjentów dotkniętych tym schorzeniem.

Słowa kluczowe: bielactwo nabyte, choroby skóry, zmiany skórne, leczenie

 

Skin lesions in vitiligo – therapeutic options

Abstract

Vitiligo is acquired, chronic skin disease, characterized by the presence of separated, discolored patches, as a result of melanocyte destruction. It occures in 1-2% of the general population, with the first skin lesions most commonly present in childhood or adolescence. The pathomechanism of vitiligo has not been fully explained, however, the most likely cause is a combination of genetic and immunological factors leading to destruction of melanocytes. The dynamics and extent of lesions are marked by a great variety – from small, single focal lesions, to extensive areas of the skin covered by a constantly progressing disease. Treatment of vitiligo is difficult and long-term process.
The aim of this paper was to present non-invasive therapeutic methods, however, none of them provide a guarantee of the full success of the therapy.
Due to the cosmetic defect and related psychosocial problems of the patients, it is important to treat and educate all patients affected by the disorder.

Key words: vitiligo, skin diseases, skin lesions, treatment

 

Milena Osińska (1), Edyta Rysiak (2)

1. Studenckie Koło Naukowe „Farmacji Społecznej” przy Zakładzie Chemii Leków
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 2D
15-222 Białystok
M: +48 691 546 962
E: osinska.milena1@gmail.com

2. Zakład Chemii Leków
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 2D
15-222 Białystok
M: +48 781 787 834
E: edyta.rysiak@umb.edu.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 5, 2017, 481

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj