Nietolerancja laktozy. Istota zaburzenia i postępowanie dietetyczne

0
1698

Streszczenie
Nietolerancja laktozy to zespół objawów: biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha, przelewania, pojawiających się po spożyciu produktów zawierających laktozę. Jest on spowodowany obniżoną możliwością strawienia i wchłonięcia laktozy. Najczęstszą przyczyną zespołu złego wchłaniania laktozy jest hipolaktazja.
Postępowanie dietetyczne znacząco poprawia komfort życia pacjentów z nietolerancją laktozy.
W pracy przedstawiono zalecenia żywieniowe w zależności od rodzaju hipolaktazji. Ponadto zwrócono uwagę na wartość odżywczą diety bez-/niskolaktozowej.

Słowa kluczowe: dieta niskolaktozowa, wapń, hipolaktazja, zespół złego wchłaniania laktozy

 

Lactose intolerance. Essence of the disorder and dietary treatment

Abstract
Lactose intolerance is a syndrome of symptoms: diarrhea, nausea, vomiting, abdominal pain, overdose, that occur after ingestion of lactose-containing products due to reduced digestibility and absorption of lactose. The most common cause of lactose malabsorption is hypolactasia.
Dietary management significantly improves patients’ comfort with lactose intolerance.
The paper presents nutritional recommendations for different types of hypolactasia. In addition, attention was paid to the nutritional value of the free/low-lactose diet.

Key words: low-lactose diet, calcium, hypolactasia, lactose malabsorption

 

Angelika Śmidowicz
Zakład Dietetyki
Katedra Higieny Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31
60-624 Poznań
M: +48 695 413 328
E: angelika.smidowicz@up.poznan.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 4, 2017, 359

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj