Wykorzystanie liści krzewu herbacianego w przemyśle spożywczym i kosmetycznym

0
2218

STRESZCZENIE

Pierwsze informacje o herbacie pochodzą z czasów przed naszą erą. Jako pierwsi mieli do niej dostęp jedynie cesarzowie, ponieważ była ona wówczas dobrem luksusowym. Rozpowszechnienie krzewu herbacianego pozwoliło korzystać z jego bogactw szerszej grupie społeczeństwa. Szybko również znalazła zastosowanie w medycynie naturalnej. Obecnie jest rośliną powszechnie dostępną i wykorzystywaną na szeroką skalę. Celem pracy był przegląd właściwości liści herbat oraz możliwości ich wykorzystania w przemyśle spożywczym i kosmetycznym.

Słowa kluczowe: herbata, medycyna naturalna, suplementy diety, kosmetyki

Application of tea plant leaves in food and cosmetics industry

ABSTRACT

First information about tea come from the time before Christ. At first, only emperors had access to tea, as it was then a luxury good. The spread of the tea plant allowed to enjoy its riches by a wider group of society. Also, it was quickly applied in natural medicine. Currently, the plant is widely available and used on a large scale. The aim of this work is to review ways of tea leaves application as well as possibilities of its utilization in food and cosmetics industry.

Key words: tea, natural medicine, dietary supplements, cosmetics

 

Kaja Karwowska

Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością
Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
M: +48 608 894 652
E: kajakarwowska@gmail.com

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział Gdański
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

Naukowe Koło Społecznej Odpowiedzialności Organizacji
Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 5, 2016, 493

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj