Ocena częstości występowania anoreksji i bulimii wśród klientów gabinetów kosmetycznych

0
3185

STRESZCZENIE

Anoreksja i bulimia należą do zaburzeń odżywiania o podłożu psychogennym. Przeważającą większość chorych stanowią kobiety w wieku od 13 do 25 lat. Częstość występowania szacuje się na 0,21,8% w przypadku anoreksji i od 3,9 do nawet 19% w przypadku bulimii. W obu jednostkach, poza objawami ogólnoustrojowymi, występować mogą zmiany skórne, które ze względu na swój charakter skłaniać mogą osoby cierpiące na te zaburzenia do korzystania z usług gabinetów kosmetycznych. Celem pracy było oszacowanie, jak często w pracy zawodowej z problemem anoreksji i bulimii spotykają się pracownicy gabinetów kosmetycznych. Badania ankietowe przeprowadzono w 31 gabinetach kosmetycznych na terenie miasta Świdnica. Uzyskane wyniki badań wskazują, że choć osoby z zaburzeniami odżywiania o podłożu psychogennym nie są częstymi klientami gabinetów kosmetycznych, to jednak z problemem anoreksji w swojej praktyce zawodowej spotkał się co czwarty ankietowany pracownik gabinetu kosmetycznego, a z problemem bulimii co piąty.

Słowa kluczowe: anoreksja, bulimia, zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym

 

Frequency of appearance of anorexia and bulimia among clients of beauty parlours

ABSTRACT

Anorexia and bulimia belong to eating disorders of psychogenic origin. The prevalent majority of patients pose young women aged between 13 and 25 The frequency is estimated between 0,2-1,8% in case of anorexia and from 3,9 to even 19% in case of bulimia. In both cases, except for systemic symptoms, different cutaneous problems can occur and this can be a reason why people suffering from those disorders visit beauty parlours. The aim of this paper was to assess how often the problem of anorexia and bulimia is met by employees of beauty parlours. The survey research was conducted in 31 beauty parlors in Świdnica. The obtained results point that although persons with eating disorders of psychogenic origin are not frequent customers of beauty parlours, however anorexia was met by every fourth interviewed employee of beauty parlours in his work practice and a problem of bulimia by every fifth.

Key words: anorexia, bulimia, eating disorders of psychogenic origin

 

Anna Jadczak, Ewa Garasińska-Pryciak
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
ul. Nowowiejska 69
50-340 Wrocław
T: +48 71 321 11 54
E: anjadczak@gmail.com
E: egarasinska@gmail.com

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 5, 2016, 525

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj