Studia podyplomowe: Komplementarne metody w promocji zdrowia

0
1707

komplementarne

W programie studiów przewidziane są zajęcia z zakresu komplementarnych metod diagnozowania organizmu, wybranych metod masażu, refleksoterapii, technik pracy z ciałem typu body-mind, technik relaksacyjnych, technik rozwoju osobistego oraz psychodietetyki.

W programie studiów duży nacisk położony jest na wymiar praktyczny omawianych problemów. Zakłada się, że student ma nie tylko nabyć konkretną wiedzę czy umiejętności, ale także powinien odnieść wymierne, długofalowe korzyści związane z uruchomieniem procesów samoświadomościowych i samorozwojowych.

W programie studiów wyklucza się techniki zmierzające do manipulacji czy naruszania zasobów w odniesieniu do szeroko pojmowanego, indywidualnego dobra jednostki. W idei programu studiów zachowana jest też zasada konwergencyjnej współpracy pomiędzy obowiązującym powszechnie systemem profilaktyki i leczenia a metodami komplementarnymi, które w swoim założeniu mają pełnić rolę wzmacniającą prowadzone działania.

Zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści, których zainteresowania medycyną komplementarną obejmują zarówno aspekty humanistyczne, biologiczne jak i terapeutyczne.

Adresaci

Studia skierowane są przede wszystkim do osób które w związku z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową zainteresowane są holistycznym podejściem do pacjenta/klienta oraz metodami intensyfikującymi procesy samorozwojowe. Adresatami studiów są w szczególności: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy, dietetycy, kosmetolodzy, pedagodzy, coachowie.

Kwalifikacja

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach praktycznych.

Ilość godzin i czas trwania studiów

200 godzin (66 godzin wykładów, 134 godzin ćwiczeń)

Koszt studiów

Koszt studiów: 550 zł za miesiąc. Wpisowe: 200 zł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj