Ryzyko zakażenia w gabinecie kosmetycznym – konsekwencje cywilnoprawne

0
2016

Streszczenie

Kosmetolog i kosmetyczka, jako usługodawcy, ponoszą odpowiedzialność za wykonywane zabiegi. Odpowiedzialność wiąże się z sankcjami, jakie mogą dotknąć osób wykonujących usługi i zabiegi kosmetyczne za zdarzenia związane z zawartą umową. W artykule przedstawiono czynności, obowiązki i konsekwencje odpowiedzialności cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń.

Słowa kluczowe: gabinet kosmetyczny, przepisy prawa, zakażenia

Abstract

Cosmetologist and beautician incur responsibility as contractors. Responsibility determines sanctions that would possibly hit the contractors performing cosmetic services and treatment according to concluded contract. The article presents both liability regimes as well as other consequences and obligations in relation to clients with emphasis on infections.

Key words: beauty parlor, laws, infections

Iwona Wrześniewska-Wal
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Szkoła Zdrowia Publicznego, Zakład Prawa, Ekonomiki i Zarządzania
ul. Kleczewska 61/63
01-826 Warszawa
T: + 48 22 560 11 40
E: idrwal@yahoo.com

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 3, 2015, 296-300

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj