Elementy talasoterapii i możliwości ich rozwoju w kosmetologii

0
4508

STRESZCZENIE
Termin „talasoterapia” tłumaczy się jako „terapia morzem”. Jest to równoczesne wykorzystanie według określonych zasad czynników morskich, takich jak: klimat morski, zjonizowane powietrze, woda morska, błoto (muł) z dna morskiego, piasek, algi, masa perłowa i ikra rybia. W artykule zdefiniowano i opisano poszczególne terapie jako składowe kompleksowej talasoterapii oraz przeanalizowano możliwości wprowadzenia poszczególnych terapii lub ich elementów do kosmetologii. Wyszczególniono następujące elementy talasoterapii: hydroterapia, klimatoterapia, aerozoloterapia, peloidoterapia, helioterapia, muzykoterapia receptywna (relaksująca), kinezyterapia, fitoterapia, terapia z wykorzystaniem surowców pochodzenia zwierzęcego.

Słowa kluczowe: klimatoterapia, hydroterapia, balneoterapia, aerozoloterapia, peloidoterapia, helioterapia, muzykoterapia, fitoterapia, kinezyterapia

ABSTRACT
Thalassotherapy is defined as the therapy by the sea. it should be defined as the simultaneous use, according to specific rules, factors marine such as: marine climate, ionized air, sea water, the mud (silt) from the bottom of the sea, sand, algae, mass pearl and roes fish. The paper defines and describes the individual therapies as a component of comprehensive thalassotherapy, and an analysis of the possibility of transfer of individual therapy or their components to the cosmetology. Have been specified following elements thalassotherapy: hydrotherapy, climatotherapy, aerosoltherapy, peloidoterapia, heliotherapy, receptive musicotherapy (relaxing), kinesiotherapy, phytotherapy, therapy using animal raw materials.

Key words: climatotherapy, hydrotherapy, balneotherapy, aerosoltherapy, peloidoterapia, heliotherapy, musicotherapy, phytotherapy, kinesiotherapy

Anna Kiełtyka-Dadasiewicz (1,2,3), Małgorzata Gorzel (1,2)

1. Centrum Innowacji
Badań i Nauki,
ul. Tarasowa 4, lok. 96
20-819 Lublin,
T: + 48 667 512 066
E: mgorzel@centrumibin.pl

2. Wyższa Szkoła
Społeczno-Przyrodnicza
im. Wincentego Pola
w Lublinie, ul. Choiny 2
20-816 Lublin

3. Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Pigonia
w Krośnie, Rynek
38-400 Krosno

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 1(4), 2015, 43-48

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj