Ocena stanu cery suchej po zastosowaniu serii zabiegów z kwasem migdałowym

0
2858

STRESZCZENIE
Skóra człowieka stanowi jeden z największych narządów ludzkiego ciała i pełni wiele różnych funkcji fizjologicznych. Celem pracy było zbadanie stanu cery suchej u grupy badanych kobiet w oparciu o zastosowanie kwasu migdałowego w procedurach zabiegowych. Badania przeprowadzono na grupie 30 kobiet w wieku od 20 do 60 lat z objawem suchości skóry. Badania przeprowadzone były na podstawie 2 ankiet (jedna ankieta przed zabiegami z użyciem kwasu migdałowego, druga ankieta po zabiegach). Wyniki, które uzyskano po przeprowadzeniu powyższych badań, nie wykazują związku pomiędzy wiekiem a wiedzą na temat pielęgnacji cery suchej. Wiedza respondentów na temat pielęgnacji skóry suchej oraz przyczyn powstawania suchości skóry jest mała. Nie wykazano wpływu zwiększenia objawów suchości skóry przez zaniedbania w jej pielęgnacji. Wpływ zastosowania zabiegów z kwasem migdałowym na zmniejszenie objawów suchości skóry jest zadowalający i taki efekt przeważa wśród badanych.

Słowa kluczowe: skóra sucha, pielęgnacja skóry, czynniki predysponujące, zabieg, kwas migdałowy

ABSTRACT
Human skin is one of the major organs of the human body; therefore it has a number of different physiological functions. The goal of the study was to examine a group of surveyed women’s dry skin based on the use of mandelic acid. Materials and methods: The study was conducted on a group of 30 women aged 20 to 60 years, with the symptoms of dry skin with sensitive and dry mixed skin tendencies, in the “T” zone. Tests were carried out on the basis of two surveys (one before the mandelic acid treatment, and one afterwards). Results: There is no relationship between age and knowledge about dry skin. Respondents’ knowledge about dry skin care and the dry skin causation is unsatisfactory. There is no direct effect of increase in dry skin symptoms by negligence in skin care. The effect of using mandelic acid treatments for reducing the symptoms of dry skin was satisfactory and predominant among respondents.

Key words: dry skin, skin care, predisposing factors, treatment, mandelic acid

Aneta Sicińska

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna
ul. Nowowiejska 69
50-340 Wrocław

Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 4
50-038 Wrocław

Regmed Estetica
ul. Rzeszowska 2
68-200 Żary
T: 792 715 999
E: aneta.sicinska@gmail.com

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 1(4), 2015, 13-23

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj