Wpływ naturalnego kolagenu na stan antyoksydacyjny i profil lipidowy skóry wrażliwej. Badania wstępne

0
2580

Streszczenie
Naturalny nanotropokolagen uzyskiwany ze skóry ryb morskich swobodnie przenika do przestrzeni międzykomórkowej, gdzie jest wykorzystywany przez fibroblasty do syntezy włókien kolagenowych. Właściwości antyoksydacyjne włókien kolagenowych związane są z wychwytem reaktywnych form tlenu (rodnik hydroksylowy) oraz promieniowaniem UV. W pracy przedstawiono nowatorską, nieinwazyjną metodę ekstrakcji według M. Portugal-Cohen stosowaną do oceny całkowitej zdolności
antyoksydacyjnej i unieczynniania rodnika syntetycznego DPPH przez nanotropokolagen aplikowany na powierzchnię skóry wrażliwej. Stwierdzono, że systematyczne stosowanie nanotropokolagenu prowadzi do wzrostu całkowitej zdolności antyoksydacyjnej FRAP i do większej zdolności zmiatania rodnika DPPH.

Słowa kluczowe: nanotropokolagen, całkowita zdolność antyoksydacyjna, skóra wrażliwa

Abstract
Natural nanotropocollagen obtained from skin of marine fish freely passes into the intercellular spaces where it is used by fibroblasts for the synthesis of collagen fibers. The antioxidant properties of collagen fibers are bound with reactive oxygen species scavenging (mainly hydroxy radical) and absorption of UV radiation. The study assess the total antioxidant capacity and the ability to scavenge synthetic DPPH radical by nanotropocollagen applied to the sensitive skin surface. In the study a novel, non-invasive method of extraction by. M. Portugal-Cohen was used. It was found that the regular use of nanotropocollagen in the surface of sensitive skin leads to an increase in total antioxidant capacity FRAP and increase in ability to scavenge DPPH.

Key words: nanotropocollagen, total antioxidant capacity, sensitive skin

Agata Pietrzycka
Zakład Cytobiologii, Katedra Farmakobiologii
Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum, ul. Medyczna 9
30-688 Kraków, tel. +48 12 620 57 11
e-mail: apietrzy1@cm-uj.krakow.pl

Izabela Załęska-Żyłka
Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla
Wydział Nauk o Zdrowiu
Rynek Główny 34, 31-010 Kraków

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 3(3), 2014, 181-184

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj