Najczęstsze problemy dermatologiczne w otyłości

0
4226

Streszczenie
Otyłość według Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization) definiowana jest jako patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne. Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) stanowi jednostkę chorobową ICD-10 jako istotny czynnik ryzyka dla wielu chorób. Oprócz powszechnie znanych schorzeń internistycznych otyłość może prowadzić do wystąpienia zmian skórnych, które niejednokrotnie bagatelizowane przez lekarza stają się realnym problemem pacjenta. Skóra pacjenta otyłego ma zaburzoną barierę ochronną, nieprawidłowe wydzielanie gruczołów łojowych i potowych, upośledzone krążenie kapilarne, zmiany w strukturze i funkcji kolagenu oraz zaburzone gojenie się ran. Najczęstsze problemy skórne towarzyszące otyłości to rogowacenie ciemne, rozstępy skórne, hiperkeratoza, przewlekła niewydolność żylna, obrzęki limfatyczne, wyprzenia. O ile część z nich stanowi jedynie problem estetyczny, o tyle niektóre są przyczyną poszukiwań chorób układowych. W artykule przedstawiono główne problemy dermatologiczne pacjentów z otyłością. Opracowanie powstało na podstawie analizy piśmiennictwa medycznych baz danych oraz doświadczeń własnych.

Słowa kluczowe: skóra, otyłość, rogowacenie ciemne, rozstępy, wyprzenia, przewlekła niewydolność żylna

Abstract
Obesity, defined by World Health Organization WHO as a medical condition in which excess body fat has accumulated to the extent that it may have an adverse effect on health and it is a risk factor of many diseases, is a disease by itself (included in ICD-10). Beside well-known internal problems it also may lead to dermatosis, which unfortunately ignored by physicians are a real problem for patients. Obesity is responsible for changes in skin barrier function, sebaceous glands and sebum production, sweat glands, lymphatics, collagen structure and function, wound healing, microcirculation and macrocirculation, and subcutaneous fat. The most common dermatological manifestation of obesity are acanthosis nigricans, striae distense, hiperkeratosis, chronic venous insuffitientia, lymphaedema, intertrigo. Some of them are only esthetic problems, but the others should be a reason for searching a severe internal disease. The aim of this publication is presentation of most common ermatological problems in obesity based on medical data bases and own experience.

Key words: skin, obesity, acanthosis nigricans, striae, chronic venous insufficiency

Katarzyna Kożuch-Sajdak
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych
Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
ul. Borowska 213, Wrocław, tel. +48 71 736 40 20
e-mail: katarzyna.kozuchsajdak@gmail.com

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 3(3), 2014, 207-209

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj