Rola kosmetologa w terapii oraz pielęgnacji skóry w przebiegu trądziku różowatego

0
3491

Streszczenie
Trądzik różowaty (rosacea) jest jednostką chorobową o nie w pełni rozpoznanej etiopatogenezie. Obecnie za jedną z kluczowych przyczyn rosacea uznaje się zmiany w obrębie naczyń krwionośnych. Wyróżnia się cztery główne postaci choroby: rumieniowo-teleangiektatyczną, grudkowo-krostkową, przerosłą oraz oczną. Dlatego schemat terapii oraz pielęgnacji powinien być uzależniony od postaci, stadium rozwoju choroby oraz stopnia nasilenia objawów. Farmakoterapia obejmuje stosowanie leków zarówno działających miejscowo, jak i ogólnoustrojowych, ale nie umożliwia całkowitego wyleczenia. Połączenie farmakoterapii oraz zabiegów kosmetologicznych pozwala na łagodzenie zmian chorobowych, wydłużenie okresów remisji oraz poprawę komfortu życia pacjenta. W pracy przedstawiono możliwości, jakimi dysponuje współczesna kosmetologia w zakresie profilaktyki, pielęgnacji oraz terapii zabiegowej u pacjentów z trądzikiem różowatym.

Słowa kluczowe: trądzik różowaty, postaci kliniczne, możliwości pielęgnacji chorej skóry, zabiegi kosmetyczne, rola kosmetologa w opiece nad pacjentem

Abstract
Rosacea is a disease with a not fully explained etiopathogenesis. Nowadays, the crucial causes of rosacea are changes in the blood vessels. There are four main types of the disease: erythematoteleangiectatic, papulopustular, phymatous and ocular. Therefore, schema of therapy and care should depend on the form, the stadium of the disease and the severity of symptoms. Pharmacotherapy includes usage of medicines, both locally and generally acting, but it cannot completely cure rosacea. However a combination of medication and skin treatments allows mitigation of disease, prolonged periods of remission and improving the quality of life of patients. The article presents the possibilities available to prevention in modern cosmetology, care and interventional therapy for patients with rosacea.

Key words: rosacea, clinical forms, possibilities of affected skin care, skin treatments, role of cosmetologist in patient care

Izabela Owczarek,
Bogusława Pietrzak
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Zakład Farmakodynamiki
ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź, tel. +48 42 677 91 81
e-mail: izabela.owczarek1@stud.umed.lodz.pl

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 3(3), 2014, 201-206

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj