Dezynfekcja i sterylizacja w gabinetach kosmetycznych

0
16575

Wstęp

Otwarcie i prowadzenie salonu kosmetycznego wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów sanitarnych. Zakłady, w których wykonuje się zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek, należy traktować jak gabinety zabiegowe i w związku z tym stosować odpowiednie procedury sanitarne. Obecnie przepisy mające zastosowanie do salonów kosmetycznych są uregulowane przez ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. nr 234, poz. 1570 z późn. zm.). Ponadto istotne wskazówki wynikają z uchylonego już rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów sanitarnych. W marcu bieżącego roku miało wejść w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych dla salonów kosmetycznych. Projekt rozporządzenia został przygotowany, natomiast do dnia dzisiejszego nie został podpisany. Stąd poniżej przedstawiono wymogi obowiązujące do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Zasady ogólne

Narzędzia przeznaczone do użytku w salonie powinny być czyste, dezynfekowane bądź sterylizowane i przechowywane w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. Narzędzia poddane sterylizacji przechowuje się w opakowaniach, na których umieszcza się w sposób trwały datę ich sterylizacji. To, czy należy dane narzędzie sterylizować, uzależnione jest od jego funkcji. Narzędzia lub ich części nie powodujące naruszenia ciągłości tkanek, po każdym użyciu czyści się, myje i dezynfekuje (np. pędzle). Z kolei narzędzia lub ich części naruszające ciągłość tkanek (wielorazowego użytku), po każdym użyciu myje się, dezynfekuje, ponownie myje, a następnie jeszcze sterylizuje (np. nożyczki, cążki, igły, elementy pistoletów do przekłuwania ciała, głowice maszyny używanej do wykonywania tatuażu). Warto także pamiętać, iż narzędzia wykonane z materiałów uniemożliwiających poddanie ich sterylizacji, dezynfekuje się przy użyciu odpowiednich środków chemicznych dopuszczonych do obrotu.

Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi

Dezynfekcja jest procesem zapobiegającym szerzeniu się chorób, których czynnikami etiologicznymi są drobnoustroje. Narzędzia wielokrotnego użytku, naruszające ciągłość tkanek, należy bezpośrednio po zabiegu dezynfekować w roztworach preparatów o szerokim zakresie działania, obejmującym bakterie włącznie z prątkami gruźlicy, grzybami i wirusami. Zdezynfekowany sprzęt powinien zostać następnie umyty, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej (rękawice, fartuch). W zależności od wymaganego poziomu czystości mikrobiologicznej, po dezynfekcji i myciu, następuje proces sterylizacji lub, jeżeli sprzęt nie może być poddany sterylizacji z uwagi na materiał, z którego został wykonany, sprzęt ponownie poddaje się procesowi dezynfekcji chemicznej, używając roztworów środków dezynfekcyjnych warunkujących wysoki poziom dezynfekcji. Po zastosowaniu substancji chemicznych w postaci roztworów konieczne jest, po zakończeniu procesu, dokładne wypłukanie narzędzi/sprzętu wodą:

– w przypadku działania sporobójczego należy zastosować wodę sterylną,

– w przypadku działania dezynfekcyjnego – zastosować wodę świeżo przegotowaną, a po zakończeniu mycia, narzędzia/sprzęt należy wysuszyć.

Co istotne, dezynfekcja nie może być stosowana w zastępstwie metod sterylizacji, gdy wymagany jest poziom czystości mikrobiologicznej, osiągany wyłącznie w procesach sterylizacji.

Dezynfekcja i sterylizacja gabinetu

Powierzchnie wyposażenia, aparatury, np. powierzchnia rękojeści pistoletu do przekłuwania uszu, pojemniczki do barwników, ramy łóżek i foteli, pasy do masażu mogą być zanieczyszczone pewną liczbą drobnoustrojów chorobotwórczych i w związku z tym powinny być myte i dezynfekowane po każdym kliencie, zgodnie z przyjętymi w zakładzie procedurami, np. z zastosowaniem środków dezynfekujących o zakresie działania bakteriobójczym i grzybobójczym. W przypadku powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi należy stosować roztwory preparatów aktywne wobec tych zanieczyszczeń, wykazujące działanie bakteriobójcze i wirusobójcze. Sprzęt i powierzchnie stanowiące małe zagrożenie przeniesienia zakażenia, np. ściany, podłogi, meble nie muszą być rutynowo dezynfekowane, a jedynie poddawane czyszczeniu i myciu. W zakładzie, w którym wykonywany jest pedicure, brodzik do moczenia nóg należy dezynfekować po każdym użyciu. W solariach łóżko lub kabinę do opalania należy dezynfekować po każdym użyciu, a informację o wykonaniu tej czynności umieścić w widocznym miejscu. W solariach należy także udostępniać środek do dezynfekcji i ręczniki papierowe klientom.

Anna Nowak
prawnik, założycielka www.e-prawnicy.info

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 1 (2), 2012, 150-151

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj