Standardy kwalifikacji zawodowych szkół kosmetycznych oraz zmiany planowane od września 2012

0
1763

Streszczenie

Jednym z głównych problemów edukacji zawodowej jest dostosowanie kształcenia w systemie szkolnym do zmieniających się potrzeb rynku pracy. W artykule przedstawiono i zdefiniowano standardy kwalifikacji zawodowych, ich znaczenie w edukacji oraz model polskich standardów kwalifikacji zawodowych. Na tym tle ukazano standardy obowiązujące na kierunku kosmetologia oraz zmiany, jakie planowane są przez Ministerstwo Edukacji od 1 września 2012 r.

Słowa kluczowe: standardy kształcenia w kosmetologii, kwalifikacje zawodowe w kosmetologii, szkoła kosmetyczna, kosmetolog, technik usług kosmetycznych

Abstract

One of the main problems of vocational education is the adaptation of the educational system to the changing requirements of the job market. The vocational qualification standards, their significance in education and the Polish model of vocational education standards, were presented and defined in the article. In this connection, the mandatory standards at the Faculty of Cosmetology and the changes anticipated by the Ministry of Education for September 1st, were presented.

Key words: educational standards in cosmetology, vocational qualifications in cosmetology, beauty school, cosmetologist (beauty therapist), beauty technician

Beata Mydłowska
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 1(2), 2012, 153-156

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj