Poczucie własnej wartości u osób z bielactwem nabytym. Badanie ankietowe

0
133

STRESZCZENIE
Bielactwo to choroba skóry objawiająca się utratą pigmentacji skóry, widoczną w formie jasnych, białych plam rozmieszczonych na powierzchni ciała. Może mieć charakter wrodzony (dziedziczny) lub nabyty.
Celem pracy była ocena poczucia własnej wartości osób z bielactwem nabytym. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano anonimową ankietę, w której udział wzięło 195 osób.
Większość ankietowanych twierdzi, że lokalizacja zmian stanowi dla nich problem natury estetycznej oraz że bielactwo utrudnia im samoakceptację i jest powodem obniżonego nastroju. Ich zdaniem, stres związany z codziennym życiem może mieć wpływ na pojawianie się nowych zmian bielaczych lub zwiększanie się już istniejących odbarwień skórnych. Mimo trudności, które dla większości badanych niesie ze sobą bielactwo, uważają, że nie wpływa ono istotnie na ich jakość życia.

Słowa kluczowe: skóra, bielactwo nabyte, poczucie własnej wartości, stres, jakość życia, kwestionariusz DLQI

Self-esteem in people with acquired vitiligo. A survey-based study

ABSTRACT
Vitiligo is a skin disease characterized by loss of skin pigmentation, visible in the form of bright white patches distributed on the surface of the body. It can be congenital (hereditary) or acquired.
The aim of this study was to assess the self-esteem of people with acquired vitiligo. The study was based on an anonymous questionnaire completed by 195 participants.
The majority of the respondents indicated that the placement of the skin abnormalities was a cosmetic concern, and that vitiligo affected their self-acceptance and contributed to their diminished emotional state. In their opinion, stress of daily life can influence the appearance of new vitiligo lesions or increase of already existing skin discoloration. Although vitiligo brings many challenges for the majority of respondents, they maintain that it has a minimal impact on their overall quality of life.

Keywords: skin, acquired vitiligo, self-esteem, stress, quality of life, DLQI questionnaire

Weronika Olenicz, Magdalena Niewęgłowska
Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
T: +48 12 620 58 30
E: magdalena.nieweglowska-wilk@uj.edu.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2024;13(2):55-60
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2024;13(2):43-48
Sposób cytowania: Olenicz W, Niewęgłowska M. Self-esteem in people with acquired vitiligo. A survey-based study. Aesth Cosmetol Med. 2024;13(2):43-48. https://doi.org/10.52336/acm.2024.006

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj