Ocena efektywności preparatu nawilżającego przy wykorzystaniu ultrasonografii o wysokiej częstotliwości

0
427

STRESZCZENIE
Wraz z wprowadzaniem na rynek nowych kosmetyków i terapii kosmetologicznych rośnie świadomość klientów, którzy coraz bardziej oczekują rzetelnych dowodów na skuteczność tych produktów. W związku z tym konieczne jest prowadzenie badań aplikacyjnych, które często z powodu braku narzędzi diagnostycznych odwołują się do samooceny probantów lub oceny wizualnej, co uniemożliwia uzyskanie miarodajnych wyników. Metodą, która ma szansę wypełnić tę lukę jest ultrasonografia wysokich częstotliwości, która umożliwia bezinwazyjne obserwowanie zmian zachodzących w skórze.
Celem niniejszej pracy było przedstawienie wyników badań dotyczących skuteczności preparatu nawilżającego, którego działanie oceniane było za pomocą ultrasonografii wysokich częstotliwości. Uzyskane wyniki potwierdziły, że zmiany w zakresie parametrów ujętych w badaniu mogą służyć do oceny skuteczności preparatu.
W oparciu o wyniki niniejszych badań można stwierdzić, że ultrasonografia jest użyteczną metodą w ocenie skuteczności działania preparatów kosmetycznych i może być powszechnie wykorzystywana w tym celu.

Słowa kluczowe: kosmetyki, diagnostyka skóry, ultrasonografia wysokich częstotliwości, badania ultrasonograficzne, ultrasonografia skóry

Evaluation of the efficacy of a moisturiser by the use of high-frequency ultrasonography

ABSTRACT
With the launch of new cosmetics and cosmetic therapies, there is a growing awareness among customers who increasingly expect reliable evidence of the efficacy of these products. This requires conducting application studies, which frequently rely on self-evaluation or visual assessment of participants due to the absence of diagnostic tools, hence impeding the generation of relevant results. High-frequency ultrasonography is a promising approach that can be used to address this deficiency by enabling the non-invasive monitoring of alterations in the skin.
This study aimed to describe the findings about the effectiveness of a moisturiser, which was evaluated by highfrequency ultrasonography. The collected results have verified that modifications in the parameters examined can be utilised to assess the effectiveness of the preparation.
The results of this study support the conclusion that ultrasonography is a valuable technique for evaluating the effectiveness of cosmetic products and can be extensively employed for this purpose.

Keywords: Cosmetics, skin diagnosis, ultrasonography of high frequency, ultrasonography, skin ultrasonography

Sylwia Malinowska (1), Iwona Marczak (2), Monika Pasikowska-Piwko (2), Robert Krzysztof Mlosek (3)

1. Zdrowie i Uroda „Malina-med”
ul. 3 Maja 45
05-825 Grodzisk Mazowiecki
M: +48 691 484 152
E: mpage@op.pl

2. Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris
ul. Puławska 107a
02-595 Warszawa

3. Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2024;13(1):47-51
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2024;13(1):27-31
Sposób cytowania: Malinowska S, Marczak I, Pasikowska-Piwko M, Mlosek RK. Evaluation of the efficacy of a moisturiser by the use of high-frequency ultrasonography. Aesth Cosmetol Med. 2024;13(1):27-31. https://doi.org/10.52336/acm.2024.004

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj