Motywy estetyzowania ciała w procesie autoprezentacji na podstawie badań kobiet poddających się zabiegom estetycznym

0
253

STRESZCZENIE
Estetyzacja ciała obejmuje praktyki mające na celu poprawę urody i zwiększenie atrakcyjności fizycznej. W dzisiejszych czasach wgląd odgrywa coraz większą rolę w relacjach interpersonalnych, zwłaszcza w strategiach autoprezentacji.
Celem artykułu było przedstawienie motywów estetyzacji ciała w kreowaniu wizerunku w grupie kobiet korzystających z zabiegów estetycznych.
Na podstawie zaprezentowanych badań stworzono autorską typologię wyłonionych motywów: motyw tuszowania, kompensowania, aspirowania i manifestowania, które ukazują szerszą rolę poprawy wyglądu w kontekście zawierania społecznych interakcji.

Słowa kluczowe: estetyzacja ciała, autoprezentacja, kreowanie wizerunku, zabiegi estetyczne

Motives for aestheticizing the body in the process of self-presentation based on a study of women undergoing aesthetic procedures

ABSTRACT
Body aesthetics encompasses practices designed to improving beauty and enhancing physical attractiveness. Nowadays, appearance plays an increasingly important role in interpersonal relationships, especially in self-presentation strategies.
The article aimed to present the motives of body aesthetics in an image creation in a group of women who use aesthetic procedures.
On the basis of the presented research, the author’s typology of emerged motives was created which include: the motive of covering up, compensating, aspiring and manifesting, which reveal the broader role of aesthetics in the context of social interaction.

Keywords: body aestheticization, self-presentation, image creation, aesthetic procedures

Magdalena Rak-Suska
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
M: +48 533 078 596
E: magdalenarak-suska@gmail.com

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2024;13(1):93-100
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2024;13(1):3-10
Sposób cytowania: Rak-Suska M. Motywy estetyzowania ciała w procesie autoprezentacji na podstawie badań kobiet poddających się zabiegom estetycznym. Aesth Cosmetol Med. 2024;13(1):3-10. https://doi.org/10.52336/acm.2024.005

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj