Analiza działania składników peelingów chemicznych na bazie kwasu mlekowego i migdałowego na parametry skóry

0
681

STRESZCZENIE
Dotychczas w pracach badawczych porównywano różne substancje peelingujące wpływające na skórę, nie uwzględniając przy tym parametrów odpowiadających za przenikanie i moc substancji.
Celem pracy była próba analizy działania kwasu mlekowego oraz kwasu migdałowego na nawilżenie, melaninę, aktywność gruczołów łojowych oraz barierę warstwy rogowej naskórka. Jednakowe stężenie peelingów chemicznych, zbliżone pH roztworów oraz podłoże, umożliwiły porównywanie wyników.
Seria zabiegów z zastosowaniem kwasu mlekowego spowodowała zmniejszenie przeznaskórkowej utraty wody, wzrost poziomu nawilżenia oraz zmniejszenie aktywności gruczołów łojowych, a także znaczący spadek poziomu melaniny. Kwas migdałowy zastosowany w serii czterech zabiegów spowodował zauważalną poprawę w wyglądzie naskórka. Zmniejszyła się również istotnie aktywność gruczołów łojowych. Zastosowanie zarówno serii jak i pojedynczego zabiegu kwasem migdałowym wzmocniło barierę naskórkową. Porównując serię zabiegów i pojedynczy zabieg stwierdzono, że wartość przeznaskórkowej utraty wody zwiększyła się.
Badanie wykazało, że chociaż niektóre kwasy karboksylowe wykazują podobieństwo, charakteryzują się również istotnymi różnicami w działaniu miejscowym i zastosowaniach terapeutycznych.

Słowa kluczowe: skóra, peeling chemiczny, kwas migdałowy, kwas mlekowy, eksfoliacja

Analysis of the effect of components of chemical peels based on lactic and mandelic acid on skin parameters

ABSTRACT
Up to now, research studies have compared various peeling substances affecting the skin, without taking into account the parameters responsible for the penetration and potency of the compounds.
The aim of this study was to analyze the effects of lactic acid and mandelic acid on hydration, melanin, sebaceous gland activity and the stratum corneum barrier. Equal concentrations of chemical peels, similar pH of the solutions, and the base enabled comparison of results.
A series of treatments with lactic acid resulted in a decrease in transepidermal water loss, an increase in hydration levels and a reduction in sebaceous gland activity, as well as a significant drop in melanin levels. Mandelic acid applied in a series of four treatments resulted in a noticeable improvement in the appearance of the epidermis. The activity of the sebaceous glands also decreased significantly. The use of both, a series and a single treatment with mandelic acid, strengthened the epidermal barrier. Comparing a series of treatments and a single procedure it was found that the value of transepidermal water loss increased. The study demonstrated that whereas many carboxylic acids exhibit similarities, they also possess notable distinctions in their topical effects and medicinal applications.

Keywords: skin, chemical peeling, mandelic acid, lactic acid, exfoliation

Joanna Pachurka-Szczepańska (1), Karolina Olek-Hrab (2)

1. Kierunek Kosmetologia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
M: +48 691 628 585
E: joannapachurkka@gmail.com

2. Katedra i Klinika Dermatologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2024;13(1):11-19
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2024;13(1):17-25
Sposób cytowania: Pachurka-Szczepańska J, Olek-Hrab K. Analiza działania składników peelingów chemicznych na bazie kwasu mlekowego i migdałowego na parametry skóry. Aesth Cosmetol Med. 2024;13(1):17-25. https://doi.org/10.52336/acm.2024.003

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj