Zastosowanie radiofrekwencji i masażu podciśnieniowo-mechanicznego w redukcji cellulitu. Opis przypadku

0
1162

STRESZCZENIE

Cellulit jest jednym z najczęściej występujących defektów skórnych u kobiet, a jego etiologia jest wieloczynnikowa. Dominujące hipotezy, które mają na celu wyjaśnienie patofizjologii cellulitu, wskazują na: nadmierne nagromadzenie wody w macierzy międzykomórkowej, negatywne zmiany w mikrokrążeniu tkankowym, zróżnicowaną strukturę anatomiczną tkanek w zależności od płci, ras, typu biologicznego, zmian hormonalnych w organizmie, trybu życia wraz z dietą i aktywnością fizyczną. Predyspozycje do rozwoju lipodystrofii są uwarunkowane genetycznie i hormonalnie, istotne znaczenie mają także czynniki środowiskowe.
Celem pracy była ocena skuteczności terapii łączonej z wykorzystaniem fal radiowych i masażu podciśnieniowo-mechanicznego u 27-letniej kobiety.

Słowa kluczowe: cellulit, lipodystrofia, masaż podciśnieniowo-mechaniczny, fale radiowe, adipocyty, włókna kolagenowe

The use of radiofrequency and vacuum-mechanical massage in cellulite reduction. A case report

ABSTRACT

Cellulite is one of the most common skin defects in women, of multifactorial etiology. The dominant hypotheses that aim to explain the pathophysiology of cellulite indicate an excessive accumulation of water in the intercellular matrix, negative changes in tissue microcirculation, differentiated ana tomical structure of tissues depending on sex, race, bio logical type, hormonal changes in the body, lifestyle together with diet and physical activity. Predispositions to the development of lipodystrophy are genetically and hormonally conditioned, however, environmental factors are also important.
The study aimed to assess the effectiveness of combined therapy with the use of radio waves and vacuum-mechanical massage in a 27-year-old woman.

Keywords: cellulite, lipodystrophy, vacuum-mechanical massage, radio waves, adipocytes, collagen fibers

Julia Bartosiewicz, Wioleta Faruga-Lewicka

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
M: +48 694 944 903
E: w_faruga@poczta.onet.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2023;12(1):155-161
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2023;12(1):35-41
Sposób cytowania: Bartosiewicz J, Faruga-Lewicka W. Zastosowanie radiofrekwencji i masażu podciśnieniowo-mechanicznego w redukcji cellulitu. Opis przypadku. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(1):35-41. https://doi.org./10.52336/acm.2023.004

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj