Stres a choroby skóry. Omówienie na przykładzie trądziku pospolitego

0
479

STRESZCZENIE
Stres to proces, w którym zostają aktywowane złożone mechanizmy reagowania fizjologicznego oraz psychologicznego, w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla równowagi zarówno fizycznej, jak i psychicznej człowieka. Choroby skóry i związane z nimi zmiany na jej powierzchni mogą stać się źródłem stresu i obciążenia psychicznego.
Trądzik pospolity wpływa na wygląd, który odgrywa ważną rolę w kształtowaniu samooceny, a także funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie, na jego stan psychiczny i jakość życia. Stres to jeden z wielu czynników rozpatrywanych w etiopatogenezie tej dermatozy. Chroniczny stres negatywnie wpływa na kondycję skóry – dochodzi do podwyższenia poziomu kortyzolu, który hamuje syntezę kolagenu i białek stanowiących budulec skóry.
Celem pracy było dokonanie przeglądu literatury na temat znaczenia stresu w powstawaniu i przebiegu chorób skóry, na przykładzie trądziku pospolitego.
Ze względu na nawrotowy i przewlekły przebieg trądziku, leczenie powinno mieć charakter interdyscyplinarny, uzupełniony o odpowiednią opiekę psychologiczną oraz o skuteczne metody radzenia sobie ze stresem, w celu zwiększenia efektywności terapii dermatologicznej.

Słowa kluczowe: stres, kortyzol, choroby skóry, trądzik pospolity

Stress and skin diseases. Overview using acne vulgaris as an example

ABSTRACT
Stress is defined as the activation of complex physiological and psychological response mechanisms in situations that threaten physical as well as mental human homeostasis. Skin diseases and associated skin lesions can become a source of stress and psychological burden.
Acne vulgaris affects appearance, which plays an important role in self-esteem, a person’s functioning in society, his or her psychological state, and quality of life. Stress is one of many factors considered in the etiopathogenesis of this dermatosis. Chronic stress hurts the condition of the skin because cortisol levels are increased, which inhibits the synthesis of collagen and proteins the skin’s building blocks.
This study aimed to review the literature on the significance of stress in the onset and course of skin diseases, using acne vulgaris as an example.
Due to the recurrent and chronic course of acne, treatment should be interdisciplinary, complemented by appropriate psychological care and effective methods of stress management, to increase the efficiency of dermatological therapy.

Keywords: stress, cortisol, skin diseases, acne vulgaris

Barbara Gradowicz-Prajsnar
Instytut Zdrowia Publicznego
Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków
T: +48 12 43 32 837
E: bgradowicz@interia.eu

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2023;12(6):77-82
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2023;12(6):157-166
Sposób cytowania: Gradowicz-Prajsnar B. Stress and skin diseases. Overview using acne vulgaris as an example. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(6):207-212. https://doi.org/10.52336/acm.2023.027

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj