Środki konserwujące w technologii kosmetyków

0
607

STRESZCZENIE

Środki konserwujące to związki chemiczne, które dodane do produktu chronią go przed rozwojem drobnoustrojów. Jednak, aby konserwant mógł spełnić tę podstawową funkcję, powinien być odpowiednio dobrany do danej formulacji kosmetycznej.
Celem pracy było przedstawienie kluczowych pojęć dotyczących konserwowania kosmetyków oraz regulacji prawnych w tym zakresie. Przedmiotem pracy była również charakterystyka kosmetyków niskiego ryzyka mikrobiologicznego oraz przedstawienie istoty badań mających na celu weryfikację skuteczności zakonserwowania produktów kosmetycznych. Kluczem do zmniejszenia prawdopodobieństwa powstawania zakażeń mikrobiologicznych jest charakterystyka ich pochodzenia. Dlatego, aby ograniczyć potencjalne zakażenia pierwotne i wtórne w produktach kosmetycznych, należy zidentyfikować oraz znaleźć rozwiązanie na ograniczenie źródeł powstawania tych zakażeń.

Słowa kluczowe: konserwanty w kosmetykach, bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czystość mikrobiologiczna, kosmetyki niskiego ryzyka mikrobiologicznego

Preservatives in cosmetics technology

ABSTRACT

Preservatives are chemical compounds that, when added to a product, protect it from the growth of microorganisms. However, to fulfil this basic function, preservatives should be appropriately selected for a given cosmetic formulation.
The article aimed to present the key concepts regarding the preservation of cosmetics and legal regulations in this area. Moreover, cosmetics of low microbiological risk were characterised and the studies verifying the effectiveness of preserving cosmetic products were presented.
The key to reduce the likelihood of microbial infections is to identify their origin. Therefore, in order to limit potential primary and secondary contamination in cosmetic products, it is necessary to determine and find a solution to reduce the sources of these infections.

Keywords: preservatives in cosmetics, microbiological safety, microbiological purity, cosmetics of low microbiological risk

Katarzyna Uzdrowska, Magdalena Górska-Ponikowska

Pracownia Kosmetologii i Trychologii Medycznej
Katedra i Zakład Chemii Medycznej
Gdański Uniwersytet Medyczny
Dębinki 1
80-211 Gdańsk
T: +48 58 349 14 50
E: katarzyna.uzdrowska@gumed.edu.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2023;12(2):45-50
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2023;12(2):73-78
Sposób cytowania: Uzdrowska K, Górska-Ponikowska M. Preservatives in cosmetics technology. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(2):73-78. https://doi.org/10.52336/acm.2023.008

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj