Liposomy PEGylowane (modyfikowane glikolem polietylenowym) – budowa i właściwości

0
883

STRESZCZENIE

Liposomy to nanonośniki zbudowane z dwuwarstwy fosfolipidowej zbliżonej składem i strukturą do błony komórkowej. Coraz popularniejsze staje się modyfikowanie lipidowych otoczek nośników. Ma to na celu osiągnięcie większej wydajności oraz możliwości transportu do komórek przy jednoczesnym zmniejszeniu immunogenności.
Celem pracy była charakterystyka liposomów jako nośników substancji, ich struktury oraz przedstawienie interakcji komórkowych ze szczególnym uwzględnieniem liposomów modyfikowanych glikolem polietylenowym (PEGylowanych).
Najbardziej powszechną obecnie modyfikacją jest powlekanie liposomów glikolem polietylenowym (PEG). PEGylacja stanowi obecnie filar technologii liposomalnych, co jest spowodowane większą skutecznością tego rodzaju nanonośników oraz możliwościami związanymi z dołączaniem ligandów do łańcuchów polimerów.

Słowa kluczowe: nanonośniki, liposomy PEGylowane, PEG, glikol polietylenowy, kosmetyki

PEGylated (modified with polyethylene glycol) liposomes – their structures and properties

ABSTRACT

Liposomes are nanocarriers consisting of a phospholipid bilayer, similar in composition and structure to a cell membrane. Such a feature provides several possibilities related to the transport and delivery of biologically active subs tances to the specific cells in organisms. It is now becoming more and more popular to modify lipid carrier shells to achieve higher specificity and efficiency of transport into cells, and to reduce immunogenicity.
The article aimed to present the properties, characteristics and application of liposomes modified with polyethylene glycol (PEG).
The most common modification is a coating of liposomes with PEG, then sterically stabilized PEGylated vesicles are formed. PEGylation is currently a pillar of liposomal technologies due to the high efficiency of this type of nanocarrier and the possibility of attaching ligands to polymer chains. This article presents the characteristics of liposomes as carriers of substances, their structures, and types of cell interactions with a special emphasis on PEGylated liposomes.

Keywords: nanocarriers, PEGylated liposomes, PEG, polyethylene glycol, cosmetics

Agnieszka Pieczara, Radosław Starosta

Zespół Chemii Biomateriałów
Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
T: +48 71 375 72 32
E: radoslaw.starosta@uwr.edu.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2023;12(2):81-90
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2023;12(2):79-88
Sposób cytowania: Pieczara A, Starosta R. Liposomy PEGylowane (modyfikowane glikolem polietylenowym) – budowa i właściwości. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(2):79-88. https://doi.org/10.52336/acm.2023.009

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj