Dietoterapia jako wsparcie leczenia atopowego zapalenia skóry

0
507

STRESZCZENIE
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest chorobą przewlekłą o podłożu genetycznym. Markerami fizjologicznymi choroby są stan zapalny oraz zaburzenia w wydolności układu antyoksydacyjnego organizmu.
Celem pracy było przeanalizowanie możliwości zastosowania dietoterapii jako sposobu łagodzenia przebiegu AZS. Na podstawie informacji obecnych w światowym piśmiennictwie, dostępnych w bazach Web of Sciences, Scopus, PubMed oraz Google Scholar, przeanalizowano wpływ składników aktywnych obecnych w produktach spożywczych na przebieg tej przewlekłej choroby.
Przy dermatozach, istotne jest w aspekcie dietetycznym zarówno eliminowanie pokarmów, które mogą zaostrzać przebieg choroby, jak i włączenie do jadłospisu produktów spożywczych, które dzięki zawartości substancji czynnych mogą złagodzić przebieg choroby. Dietoterapia jest najprostszym i najmniej kłopotliwym sposobem wspomagania leczenia AZS, prowadzącym nawet do wyeliminowania objawów choroby.

Słowa kluczowe: atopowe zapalenia skóry, AZS, dietoterapia

Diet therapy as support for the treatment of atopic dermatitis

ABSTRACT
Atopic dermatitis (AD) is a chronic disease with a genetic basis. The physiological markers of the disease are inflammation and abnormalities in the efficiency of the body’s antioxidant system.
The aim of this study was to analyze the possibility of using diet therapy to alleviate the course of AD. Based on information present in the world literature, available in Web of Sciences, Scopus, PubMed, and Google Scholar databases, the effect of food active ingredients in the course of this chronic disease was investigated.
In the case of dermatoses, it is important both to eliminate foods that can exacerbate the course of the disease and to include in the menu ingredients that can alleviate the development of the illness. Diet therapy is the simplest and least cumbersome way to support the treatment of AD, even leading to the elimination of symptoms of the disease.

Keywords: atopic dermatitis, AD, diet therapy

Ewelina Chrzanowska (1,2), Anna Winiarska-Mieczan (1), Karolina Jachimowicz-Rogowska (1)

1. Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

2. Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
T: +48 81 445 67 44
E: ewelina.chrzanowska@onet.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2023;12(4):55-61
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2023;12(4):125-131
Sposób cytowania: Chrzanowska E, Winiarska-Mieczan A, Jachimowicz-Rogowska K. Diet therapy as support for the treatment of atopic dermatitis. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(4):125-131. https://doi.org/10.52336/acm.2023.010

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj